Sådan gik Generalforsamlingen 18. maj

Generalforsamlingen i FOA/KLS d. 18. maj 2021 var helt usædvanlig!

I henhold til forsamlingsforbuddet, var bestyrelsen nødt til at arrangere en virtuel generalforsamling – hvor alle deltagerne sad hjemme bag skærmen. 

Til alt det tekniske fik både bestyrelsen og deltagerne hjælp fra vores forbund, FOA, som også har bistået andre FOA-afdelinger med virtuelle generalforsamlinger. Og alt forløb fint og i henhold til vores afdelingslove, selv om det var meget anderledes. 

Kun 38 deltagere havde tilmeldt sig og enkelte fik forfald, så reelt deltog 32 i debatten og i afstemningerne. 

Da det er vores første helt virtuelle generalforsamling i FOA/KLS, så deltog Michael Hæstrup fra forbundet som dirigent. Og der var 2 yderligere deltagere fra forbundet til at hjælpe med overblik og tekniske  problemer. 

Velkomsten måtte klares uden fanen og sangen. Forsamlingen godkendte valget af dirigent. 

Hverken bestyrelsens beretning eller regnskabet gav anledning til debat og begge dele blev godkendt. 

Der var indkommet 3 forslag fra bestyrelsen til ændringer i vores afdelings vedtægter.

Det første forslag 5a handler om at udvide bestyrelsens størrelse med 1 ordinært medlem og 1 suppleant. Således at vi fremover på generalforsamlinger vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter jævnt fordelt hvert andet år. 

Forslag 5b handler om, at der fremover kun vælges en valgt lønnet på generalforsamlingen, nemlig formanden. Da dette forslag blev vedtaget med 2/3 flertal, bortfaldt det alternative forslag 5c, som derfor ikke skulle til afstemning. 

Forslagene 5b og 5c gav anledning til en lang og livlig debat med masser af argumenter både for og imod.  

Nu hvor forslag 5b er vedtaget og en del af vore vedtægter, så træder det i kraft på en ekstraordinær generalforsamling d. 28. september, hvor den nuværende formand fratræder på grund af alder, således at der på denne generalforsamling skal vælges ny formand, men ingen næstformand. 

Forslag 5a, om udvidelsen af antallet af bestyrelsesmedlemmer trådte i kraft straks. Der var i henhold til vedtægterne rettidigt indkommet 2 forslag til valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. De 2 kandidater præsenterede kort sig selv før afstemningen. 

Betina Egebjerg Vincentz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Josephine Arrild McGee blev valgt som ny bestyrelsessuppleant. 

Til slut blev der trukket lod om 10 gavekort a 500 kr – og det var lavet rigtig fint med et lykkehjul – som drejede rundt på skærmen foran os. Og da der kun var 24 menige deltagere foruden bestyrelsen, som ikke kan deltage lodtrækningen – så var der meget fine vinderchancer. 

Både bestyrelsen og deltagerne glæder sig til, at vi forhåbentlig d. 28. september kan mødes under mere festlige former til en ekstraordinær generalforsamling med fysisk fremmøde.

 

Venlig hilsen  Ellen Pedersen