Forsikring ved kritisk sygdom

Forsikring ved kritisk Sygdom

Hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom, skal du være opmærksom på, at du måske har ret til en forsikringssum ved kritisk sygdom. Forsikringen dækker ved en række alvorlige sygdomme – for eksempel ved de fleste (men ikke alle) kræftsygdomme; blodpropper; sclerose; Alzheimers; kronisk hjertesvigt mm.

 

Det er vigtigt, at du får undersøgt dine muligheder grundigt- der er mange penge på spil.

 

Om forsikringen

En forsikring ved kritiske sygdomme er typisk en del af en gruppelivsforsikring.

Forsikringen kan være oprettet flere forskellige steder. Det kan være via arbejdsplads; fagforening; pensionsselskab; forsikringsselskab eller bank.

Sygesikringen Danmark tilbyder også muligheden. Du kan altså være forsikret ved kritisk sygdom flere steder. Du skal være opmærksom på, at forsikringsbetingelserne varierer fra selskab til selskab- og det samme gør forsikringssummen. Der kan også være forskelle fra selskab til selskab på hvilke sygdomme, der er forsikret. 

 

Som FOA- medlem er du godt sikret

Når du arbejder på en FOA- overenskomst, er du omfattet af en pensionsordning i Pen Sam. Denne pensionsordning har også en gruppelivsforsikring, der dækker ved kritisk sygdom. Hvis du gennem længere tid ikke har indbetalt til pensionsordningen- eller hvis det beløb, der indbetales, ikke er stort nok til at betale for forsikringen, kan du komme ud for, at du ikke længere er omfattet af gruppelivsforsikringen i pensionsordningen.

 

Men du er som FOA- medlem forsikret alligevel. Via dit FOA- medlemskab er du nemlig omfattet af FOA-gruppeliv, der dækker ved død eller kritisk sygdom. Forsikringen FOA-Gruppeliv er tegnet i Pen Sam. FOA-Gruppeliv dækker dog kun ved kritisk sygdom, hvis du ikke har en tilsvarende forsikring via din pensionsordning eller i et andet pensionsselskab eller lignende.

 

Vær opmærksom på, at gruppelivsforsikringerne i Pen Sam bortfalder, når du når folkepensionsalderen. Det gælder også FOA-gruppeliv.

 

Du kan se nærmere om forsikringsbetingelserne på Pen Sams hjemmeside www.pensam.dk

 

Hvad er kritisk sygdom

Som nævnt dækker forsikringen ved kritisk sygdom en række kritiske sygdomme- men det er ikke alle alvorlige sygdomme, der giver ret til udbetaling.

Pen Sam bruger – som alle andre selskaber- en diagnoseliste. For at få udbetalt penge ved kritisk sygdom, skal din sygdom være på listen over diagnoser, der giver ret til udbetaling- og der kan være nogle ekstra betingelser vedrørende den enkelte diagnose, som også skal være opfyldt.

 

På Pen Sams hjemmeside kan du se en liste med de sygdomme, der giver ret til udbetaling. Det er en betingelse, at du har forsikringen i din pension – eller er FOA medlem - på det tidspunkt, hvor du får stillet diagnosen. 

 

Hvor meget kan der udbetales

I Pen Sam kan du få et kontant engangsbeløb på 100.000 kr. ved kritisk sygdom- uanset om forsikringen er knyttet til din pensionsordning eller til FOA Gruppeliv.

Beløbet er skattefrit.

 

I en del tilfælde er det muligt at få en sum ved kritisk sygdom flere gange.

 

En forsikringssum ved kritisk sygdom bliver ikke modregnet i offentlige ydelser. Hvis du får kontanthjælp, skal du dog være opmærksom på, at Kommunen kun ser bort fra højst 150.000 og højst i 5 år efter, at summen er udbetalt.

 

Udbetaling ved kritisk sygdom påvirker heller ikke størrelsen af din pension eller størrelsen af andre udbetalinger fra din pension i Pen Sam.  

 

Hvad skal du gøre

Normalt får du et informationsbrev fra Sundhedsdatastyrelsen, hvis du har fået en alvorlig sygdom, der kan give dig ret til en udbetaling – men du skal under alle omstændigheder selv ansøge om at få en forsikringssum ved kritisk sygdom. Brevet fra Sundhedsdatastyrelsen er kun et orienteringsbrev

 

HUSK – at du i Pen Sam skal søge om udbetaling senest 3 år efter, at du fik diagnosen.