Farvel fra den afgående formand

Kære Alle,

Så er det tid for mig at takke af som formand for FOA/KLS – jeg har nået pensionsalderen.

Det er blevet til rigtig mange år som tillidsvalgt i FOA/KLS.

Jeg startede som plejemedhjælper på et stort plejehjem, De Gamles By på Nørrebro i 1983 og blev året efter valgt til tillidsrepræsentant. Og det blev til 10 spændende år som TR, da plejehjemmet blev splittet op til at bestå af mange små plejehjem i stedet for et stort.

I 1994 blev jeg så ansat som underviser og uddannelseskonsulent i vores fagforening og arbejdede med dette område indtil jeg i 2001 blev valgt som formand. Og det har I genvalgt mig som i 20 år – og nu er det så tid at stoppe.

Det har været et spændende og berigende arbejdsliv, både at kunne arbejde hver dag med et formål – et formål om at bidrage til og arbejde for et bæredygtigt arbejdsliv for medlemmerne af FOA/KLS, at arbejde for et godt arbejdsmiljø og for ordentlige løn-og arbejdsvilkår for dem som arbejder inden for rengøring, køkken og vaskeri.

Det har givet mening at gå på arbejde. Og det har givet mening at lære så mange af Jer at kende og bidraget til at tillidsvalgte og fagforeningens valgte og ansatte har kunnet nå mange faglige mål og også kunnet være til hjælp, når I som medlemmer har haft problemer i arbejdslivet eller med sygdom.

Og selv om jeg har nydt hver en arbejdsdag – så har det  også været et stort arbejde og et stort ansvar – og derfor er jeg nu rigtig glad for at kunne gå på pension.

Og særligt glad er jeg for at vide, at I alle vil arbejde videre for et stærkt sammenhold og fællesskab, også i fremtiden – for målene om et sundt og sikkert arbejdsliv for vores faggrupper i FOA/KLS er langt fra nået – der er rigtig meget at arbejde på også fremover. Alt for mange bliver stadig nedslidt, alt for mange oplever både fysisk og psykisk dårligt arbejdsmiljø – alt for mange kan ikke få et fuldtidsjob eller en ordentlig løn.

Så jeg er glad for at vide, at I vil føre opgaverne videre – og jeg er glad for at både tillidsvalgte, bestyrelsen, ansatte  og vores nye formand, Mimi Bargejani vil holde fanen højt for at nå målene. Glad for at jeg overlader FOA/KLS i trygge hænder.

En stor tak fra min side til Jer alle.

Så god vind fremover!

Jeg vil glæde mig til som pensionist at følge med på sidelinjen.