Sygedagpenge i forbindelse med COVID-19 relateret fravær

Det er snart et års tid siden, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned under 1. bølge af COVID-19. Og siden er meget hændt.

Der er vedtaget flere forskellige love og ændringer om meget.

En af de ting der er ændret, er blandt andet at arbejdsgiver kan få sygedagpenge fra første dag i forbindelse med, at de har medarbejdere, der er fraværende grundet Covid-19. Det handler om flg. typer af fravær:

 

Hvis man som medarbejder har fravær fordi man skal gå i selv-karantæne, kan arbejdsgiver modtage sygedagpenge for disse dage – også selv om det viser sig, at den enkelte medarbejder ikke selv er blevet smittet. Hvis man er hjemsendt grundet selv-karantæne, og man ved 2. test er påvist negativ (ikke smittet) skal man genoptage arbejdet efterfølgende.

Er man som medarbejder selv blevet smittet og påvist positiv med COVID-19, skal man holde sig hjemme, hvad enten man er syg eller ej. Man skal følge sundhedsmyndighedernes udmelding og retningslinjer omkring dette – OG arbejdsgiver kan også i disse tilfælde modtage sygedagpenge refusion fra første dag.

Normalt kan man som arbejdsgiver først modtage sygedagpenge for en syg medarbejder, efter de har været syge i 30 dage.

Man vil som medarbejder modtage brev i e-boks fra bopælskommunen, hvor man skal bekræfte, at man har haft fravær grundet COVID-19, i det antal dage det måtte dreje sig om. Hvis der er fejl i antal af dage, så skal man oplyse om fejlen overfor kommunen.

Fravær relateret til COVID-19 i disse situationer skal opgøres særskilt i forhold til andet sygefravær. Og skal opgøres adskilt, hvis man kommer ud i en situation, hvor man bliver indkaldt til en samtale, grundet højt sygefravær.

Har man barn/børn der bliver hjemsendt grundet smitte i deres daginstitution eller skole og man derfor ikke kan komme på arbejde - kan man ikke selv registreres som syg. I disse tilfælde kan man - efter man har brugt omsorgsdage, afspadsering samt evt. flekstimer - søge om op til 10 dages ”barselsdagpenge” fra Udbetaling Danmark, frem for at blive trukket i ferie. Man har i disse situationer ikke ret til fravær med løn og kan - hvis ikke man bruger ferie - blive trukket i løn for de dage, man er fraværende.

Er barnet syg, har man dog ret til barn 1. og 2. sygedag med løn, og er barnet smitte med COVID-19, er man som tæt kontaktperson omfattet af fravær grundet COVID-19 og derved fravær med løn, mens man er i selv-karantæne.

 

Mimi Bargejani

Næstformand