Coronapas

Kære alle

Der er besluttet, at jeres arbejdsgiver kan forlange at se jeres Coronapas i forhold til, om I er vaccineret eller har en gyldig test, der påviser, at I er testet negativt i forhold til Covid.

Husk at gyldigheden for testen er nedsat til nu at være 72 timer for en PCR test (test via munden). For en Quick test (test via næsen) er gyldighed nu på 48 timer.

Har man været smittet med Covid indenfor de sidste 6 måneder gælder dette også som gyldig Corona pas.

Jeres arbejdsgiver kan for nu bede om at se jeres Corona pas frem til den 11.december 2021 – men jeg vil formode at denne periode forlænges.

Hvis ikke man kan fremvise et gyldig Coronapas – kan man blive sendt hjem uden løn. Hvis dette gentager sig eller hvis man nægter at fremvise Coronapasset – kan man  - i værste fald - ende med at blive afskediget.


I bør have modtaget informationer på skrift fra arbejdsgiver omkring dette allerede.

Hvis I skal testet for at kunne fremvise gyldig Coronapas, kan disse test foregå i arbejdstiden – der kan dog også være situationer hvor testen ikke kan foregå i jeres normale arbejdstid og så skal I tage kontakt til jeres arbejdsgiver og aftale nærmere ift. hvordan og hvornår testen skal tages. Samt betaling for tiden der bruges på at få lavet testen m.v.

Grundet det stigende antal af smittede er regeringen igen ved at se på at genindføre mulighed for, at arbejdsgiver igen kan modtage sygedagpengerefusion fra første sygedag grundet Corona. Ligeledes ser man igen på, at man som forældre kan modtage op til 10 dages sygedagpenge, hvis man har hjemsendte børn der har et pasningsbehov grundet Corona.

Loven bliver først endelig vedtage den 09.12.21.

- Arbejdsgiver får ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Tilsvarende foreslås en selvstændig erhvervsdrivende at kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

- Forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af, at barnet er konstateret smittet med Covid-19 eller er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete Covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., får ret til dagpenge efter barselsloven. Gælder både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Der er fremsat forslag til flg.:
-Retten til refusion fra første dag og sygedagpenge til selvstændige skal gælde i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Tilsvarende foreslås, at retten til dagpenge ved pasning af børn som følge af Covid-19 skal gælde for samme periode.

Loven er endnu ikke godkendt og tidsplanen er flg:

Tidsplan
Fremsat 02-12-2021
Sat på dagsorden til 1. behandling 07-12-2021
Frist for spørgsmål 07-12-2021
Politisk drøftelse 08-12-2021
Frist for politiske bemærkninger 08-12-2021
Frist for ændringsforslag 08-12-2021
Frist for svar 08-12-2021
Betænkningsafgivelse planlagt til 08-12-2021
Sat på dagsorden til 2. behandling 09-12-2021
Sat på dagsorden til 3. behandling 09-12-2021

Husk at passe på jer selv og hinanden og især set i lyset af den nye variant – der er meget mere smitsom end nogen af de andre variant, der er fundet for nu.

Mimi Bargejani
Formand