Barselsdagpenge og børn under 14 år hjemsendt gr. COVID-19

 

Vær opmærksom på, at man forsat kan modtage barsels dagpenge i op til 10 dage, hvis man har børn - under 14 år - som er hjemsendt fra skole/daginstitution gr. COVID-19/nær kontakt til en smittet.

Man vil i det tilfælde blive trukket i løn, men kan så modtage barsels dagpenge for op til 10 dage, hvor man kan være hjemme for at passe barn. Barn som enten selv er syg udover barns 2. sygedag, af COVID-19 - eller er hjemsendt grundet nær kontakt til en, der er konstateret smittet. Man skal have brugt begge omsorgsdage forinden.

Hvis man ikke bruger denne mulighed og blot bruger løs af sin samtidighedsferie - så kan man ikke bagefter søge om barsels dagpenge, blot fordi man ikke har mere ferie til gode. Så den enkelte bør nøje overveje, om man vil bruge af ferien frem for at få løntræk og herefter modtage barsels dagpenge for op til de 10 dage, som der er mulighed for. 

Ordningen er foreløbig forlænget til 30. juni 2021.

 

Læs evt. mere her