Mulig arbejdsskade efter overfald på arbejdspladsen

For nylig blev et af vores medlemmer overfaldet af en udadreagerende borger i forbindelse med rengøring af borgerens badeværelse.

 

Heldigvis kom en anden kollega hurtigt til undsætning, hvorved vores medlem undgik store fysiske gener. Efterfølgende sygemeldte vores medlem sig udelukkende et par dage med henvisning til at der ingen fysiske skader var udover et par knus ved faldet på badeværelset.

 

Medlemmet vælger dog at kontakte FOA/KLS dagen efter overfaldet for at høre nærmere til, hvilke tiltag der evt. skal iværksættes samt om situationen i øvrigt.

 

Anledningen til at skrive om hændelsen er at rette fokus på at ved overfald skal anmeldelse ske inden for 72 timer til Politiet. Vi fik hurtigt gennem dialog med medlemmets voksne søn forklaret at anmeldelse hurtigst muligt skulle ske til Politiet samt at vores medlem straks skulle henvises til psykolog med baggrund i at samtale med medlemmet hurtigt afdækkede en kraftig psykisk påvirkning og efterreaktion på selve overfaldet.

 

For nuværende har vores medlem to sager med afsæt i overfaldet:

 • Voldssag - erstatningssag

 • Arbejdsskadesag – arbejdsulykke pludseligt opstået personskade (psykisk) efter overfald.

   

  Spørgsmålet nu er om borgeren er ansvarlig for skaden på vores medlem, og om arbejdsgiveren kan stilles til ansvar for dette.

   

  Med rette kan man spørge om arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig med henvisning til, hvorvidt der ikke i tilstrækkelig grad er sørget for at sikkerhedsforholdene er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

   

  Såfremt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke anerkender overfaldet som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven bliver det relevant at undersøge et evt. erstatningsansvar efter erstatningsansvarsloven.

   

  I modsætning til at opnå dækning efter arbejdsskadesikringsloven skal skadelidte (vores medlem) for at opnå dækning efter erstatningsansvarsloven kunne føre bevis for at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende.

   

  Det afgørende spørgsmål i den konkrete sag er, om arbejdsgiveren ved sin handlemåde eller undladelse, eller ved en medarbejders handlemåde eller undladelse afviger fra et anerkendt eller sædvanligt adfærdsmønster. I givet fald har arbejdsgiveren handlet ansvarspådragende og derved pådraget sig et erstatningsansvar.

   

  Kontakt endelig FOA/KLS med spørgsmål til lignende hændelser ude på arbejdspladsen. Vi er klar til at hjælpe og besvare spørgsmål til hvad I skal gøre.

 

Opfordring:

HUSK at kontakte din lokale AMR med spørgsmål til anmeldelse af smitte med Covid-19 via arbejdet. Vi hører fra vores AMR-netværk, at mange AMR har kendskab til medlemmer, der er smittet med Covid-19 ude på arbejdet men FOA/KLS kender ikke til deres sager.