Uddannelse fra puljen "ufaglært til faglært"

Ved OK 15 og igen ved OK 18 blev puljen fra ufaglært til faglært oprettet og fortsat. 

 

Det er en pulje, hvor man som arbejdsgiver kan søge om lønrefusion, hvis man har medarbejdere, der går i gang med at tage en erhvervsuddannelse eller div. kursusforløb, som på sigt kan føre til en erhvervsuddannelse. 

 

Arbejdsgiver kan søge om refusion for den del af medarbejderens faste løn, der ligger udover elevlønnen. Det betyder, at man som medarbejder kan beholde den løn man plejer at få inkl. pension, ferie tillæg m.m., mens man er i gang med at tage en uddannelse indefor et erhverv, hvor man efterfølgende skal fortsætte sin ansættelse på hos nuværende arbejdsgiver. Samtidigt kan arbejdsgiver få en anden medarbejder (vikar) i jobrotation med tilskud fra staten, mens den faste medarbejder bliver opkvalificeret/uddannet til en faglært status. Mulighed for jobrotations-vikar er dog i første omgang kun mulig til udgangen af 2021.

 

Så hvis du har lyst til at tage en erhvervsuddannelse til eks. rengøringsteknikker/erhvervsuddannet serviceassistent, og du og din arbejdsgiver er enige i dette, så kan du få den løn du plejer, og arbejdsgiver kan få refusion for forskellen mellem grundlønstrin 14 og din nuværende løn. Inkl. ferietillæg, pension og evt. div. tillæg m.m. og dertil kan arbejdsgiver få jobrotationstilskud til betaling for en vikar, mens du selv er på uddannelse. 

 

Der er kun tre betingelser der skal være opfyldt for at kunne søge lønrefusion fra puljen: du skal have været ansat i kommunen i mindst 5 år. Du skal være fyldt 25 år, når uddannelsen begynder - og derudover skal din arbejdsgiver ansætte dig efterfølgende i forhold til den overenskomst, du bliver uddannet til. 

 

Så har du lyst til at få en erhvervsuddannelse i 2021, så kontakt os i KLS så vi kan få en snak om, hvordan det kan forgå m.m. Vi hjælper gerne med at kontakte arbejdsgiver - også for at få en snak om at få et forløb i gang m.m. 

 

En uddannelse vil som ofte også give mere i løn for den enkelte. Spring ud i det og få papir på dine færdigheder - du kan godt!

 

 

https://denkommunalekompetencefond.dk/wp-content/uploads/2020/04/Pjece_Ufaglaert-til-faglaert.pdf