Din restferie og Corona-situationen

Der er nu indgået en aftale med regeringen og arbejdsmarkedets parter på det statslige, det regionale og det kommunale område – som betyder at også offentligt ansatte nu afvikler frihed, mens de er hjemsendt.

 

Det betyder, at hvis du ikke varetager opgaver på din arbejdsplads og er hjemsendt de kommende to uger,  gældende fra fredag 27. marts, kan blive bedt om at afvikle op til fem dages frihed.

 

Frihed kan både være feriedage, sjette ferieuge, afspadsering og flextid. Det kan også være omsorgsdage og seniordage, hvis medarbejderen har ønske om det. Din arbejdsgiver og du beslutter sammen, hvilken type frihed der skal anvendes. Feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering m.v., som du evt. allerede har afholdt i perioden fra 13. marts 2020 til og med 27. marts 2020, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed. Bemærk at planlagt ferie fra 14. april til og med 30. april kan blive fremrykket, hvis arbejdsgiver ønsker det.

 

Har du ikke mere ferie tilbage i år, kan du IKKE blive bedt om at bruge ferie fra næste ferieår.

 

Vi er klar over, at dette kan synes både uretfærdigt og rigtigt ærgerligt, men i denne tid er vi nødsaget til at stå sammen for at få Danmark bedst igennem hele denne situation. Og vi håber og tror på, at du har forståelse for, at dette er dit bidrag.

 

Mange af jer vil sikkert sidde med spørgsmål såsom:

-Kan jeg blive pålagt at afvikle ferie, hvis jeg er syg?

-Jeg har ikke flere feriedage tilbage, hvordan er jeg stillet?

-Jeg har aftalt ferie i den sidste uge af april, kan jeg stadig holde min ferie der?

 

Alt dette og meget mere kan du få svar på, på FOA’s hjemmeside her.