Hvornår skal du bruge mundbind?

Der er lovbestemte krav om mundbind eller visir følgende steder:

-Ved rejser med kollektiv transport

-Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v., hvor der er siddende indendørsservering

-I detailhandlen, dvs. butikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v. hvortil offentligheden har adgang

-Ved indendørsarealer på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner, musik- og kulturskoler, køreskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler og aftenskoler, fx kantine og gange. Krav gælder ikke i klasse- og undervisningslokale samt visse andre steder.

-Indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

På sundheds- og ældreområdet, fx sygehus, klinik i praksissektoren, fx hos lægen, praktiserende psykolog, fysioterapeut, kommunale sundhedstilbud, på plejehjem. Desuden kan den lokale ledelse indføre krav på visse dele af socialområdet, fx botilbud, herberger m.v. Krav gælder ikke for indlagte patienter, visse beboere og borgere på plejehjem, botilbud, anbringelsessteder m.v.

For fuldt overblik over omfang og undtagelser henvises til gældende bekendtgørelser på retsinformation.dk

Herudover anbefales det, at du bruger mundbund:

-Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny Coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bevæge dig ud, fx hvis du skal testes.

-Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og kommer i situationer, hvor enten du eller andre kan have svært ved at holde 2 meters afstand, fx ved en fejring

-Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler hustand med, fx personer i plejebolig, kan du overveje at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand, fx ved behov for pleje og omsorg.

-Ved store forsamlinger, fx optog, hvor det kan være svært at holde afstand.

 

Husk at kommuner udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller dine lokale Borgerservice for at høre mere om dette tilbud.