KLS hjælper med ekstra løntrin

Et medlem har været ansat siden 01.06.19, men bliver i første omgang kun indplaceret på grundlønstrin 14, til trods for at hun har mange års erfaring indenfor køkkenområdet, forud for denne ansættelse.

 

Da hun er medlem af KLS indleder vi en lokal lønforhandling med hendes leder. Den er nu faldet på plads, således at hun med tilbagevirkende kraft vil få 6 ekstra individuelle kvalifikationstrin.

 

Det betyder, at hun vil få ca. kr. 1.905.- mere i løn pr. måned, og dertil skal der lægges pension samt ferietillæg.

 

 

Hun vil få forskellen fra grundlønstrin 14 og op til trin 20 fra hun blev ansat 01.06.19 og frem til december 2019, som et engangstillæg. Derpå vil hun kunne se på sin lønseddel fra januar 2020, at hun får de 6 ekstra kvalifikationstrin i sin faste månedsløn.

 

Den er en god måde at starte nytåret på.

 

Godt nytår til alle medlemmerne ønskes her fra KLS.