Mere i løn med KLS' hjælp

Vi har et medlem, som i en årerække har været ansat i en kommune. Hun ender med at blive opsagt, da arbejdspladsen skal have ombygget deres køkken over en længere periode. Under hendes opsigelse får vi aftalt, at hun via tryghedspuljen får lov til at tage uddannelse til rengøringstekniker med fuld løn i opsigelsesperioden.

Vores medlem er så heldig, at hun kort tid efter endt uddannelse i september sidste år, får tilbudt ansættelse på et hospital i regionen. Ved en fejl bliver hende løn desværre ikke lokalløns forhandlet ved ansættelsen. Hun får heller ikke pension uden karens tilbudt, hvilket hun er berettiget til – da hun forud for denne ansættelse har en arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse.

Vi har nu fået forhandlet på plads med tilbagevirkende kraft fra september sidste år, at hun udover grundlønstrin 14 også får de 3+3 individuelle k.trin med baggrund i mange års erfaring, der dog ikke stammer fra regionsområdet, og som der så kan modregnes i ved henholdsvis 2 og 5 års erfaring til sin tid.

Vores medlem vil derfor med juli lønnen modtage et personligt tillæg på de 3+3 individuelle k.trin der svarer til kr. 2.213,75 om måned før skat. Dertil bliver hendes løn også reguleret fra midt september sidste år til juni i år med et beløb på ca. kr. 22.000.- før skat. Dertil skal der beregnes pension og ferietillæg.

Uddannelsen til rengøringstekniker giver hende også et personligt tillæg på kr. 6.721.- om året. Så opsigelsen endte i sidste ende med mere i lønposen.

 

Også for dette medlem har det kunne svare sig at være medlem af den forhandlingsberettiget fagforening.