Altid en god ide at lade KLS kigge din lønseddel igennem

Kære alle

Rigtig mange af jer medlemmer er ansat under en offentlig arbejdsgiver, enten i en kommune eller i en region. Det kan være på et plejehjem, daginstitution, hospital m.v.

Når man er ansat under en offentlig arbejdsgiver, vil de fleste mene, at der så er styr på lønnen, og at man får den løn, man har ret til og krav på. Men det er desværre ikke altid således.

Vi finder desværre i KLS ofte fejl i vores medlemmers løn af mange forskellige slags. Nogle gange drejer det sig om manglede udbetaling af div. tillæg - forkert beregning af betaling for ekstra timer/overarbejdstimer - manglende betaling af løntrin der er aftalt i lokalaftaler/forhåndsaftaler m.m.

Det er ofte fejl, som både nærmeste arbejdsgiver samt det enkelte medlem ikke selv er klar over / opmærksom på. Derfor kan fejlen ligge mange år tilbage i tid, før den bliver fundet og rettet op på.

En af disse lønfejl er nu endt med en stor pose ekstra penge til medlemmet – men det har også taget lige knap et års tid at få lønfejlen løst og udmøntet.

Vores medlem arbejder i en daginstitution i Københavns Kommune og har været ansat siden 2004.

I Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune har vi indgået en lokal forhåndsaftale med forvaltningen tilbage i 2007. I aftalen har vi blandt andet aftalt, at de medarbejdere der har været ansat uden afbrud i enten 10 eller 15 år har ret til at få 2+1 ekstra løntrin. Det betyder, at føromtalte medlem i 2014 altså fik ret til 2 ekstra løntrin og igen i 2019 ret til 1 ekstra løntrin - altså 3 ekstra løntrin alt i alt. Dette var medlemmet og hendes leder desværre ikke klar over. Det betyder så, at hun nu med oktober lønnen med tilbagevirkende kraft, langt om længe, får 2 løntrin fra 2014 og igen 1 ekstra løntrin fra 2019 og i fremtiden 3 ekstra løntrin om måned.

Det har taget lang tid at få løst sagen, fordi der var tvivl om, hvorvidt det var korrekt, at medlemmet manglede disse ekstra løntrin, da hun rent faktisk i forvejen havde nogle andre individuelle kvalifikationstrin, der ikke var beskrevet tydelig på hendes lønseddel. Kommunen mente derfor, at hun allerede havde fået disse løntrin tilbage i tiden.

Vi måtte derfor bede om aktindsigt i medlemmets personalemappe for at finde gamle lønaftaler fra 2004 og frem til nu. Således at vi kunne undersøge, hvordan lønnen gennem tiden havde ændret sig. Det viste sig så, at de ekstra udefinerede løntrin ikke vedrørte de ekstra løntrin hun - i forhold til forhåndsaftalen - var berettiget til at få. Derfor måtte kommunen give sig og efterbetale de manglende løntrin med henholdsvis 6 og 1 års forsinkelse. Vi har også krævet morarenter for den manglende løn, pension samt ferietillæg gennem årene- så det er endt med en større portion penge og 3 ekstra løntrin i fremtiden.

Også her har det været en fordel at være medlem af en rigtig fagforening med mandat til at forhandle løn og kendskab til overenskomsten samt forhåndsaftaler på området.

Vi forhandler kun for medlemmer og tager kun de sager der opstår efter at man er indmeldt.

Forhåndsaftalen i Børne- og Ungeforvaltningen stammer fra lokallønsmidler fra tidligere overenskomstperioder og omfatter kun medarbejdere i BUF.

Lad os stå sammen til OK21 – sammen udgør vi et fællesskab og kan derved få mere igennem overfor arbejdsgiverne. Der skal løftes i flok, hvis vi skal lykkes med at få lønstigninger i kroner og øre frem for i % til denne overenskomstperiode.

Husk at spørge din kollega om vedkommende er medlem i FOA. I modsat fald står man udenfor fællesskabet og nasser faktisk på systemet – hvis ikke man er organiseret i den overenskomstbærende organisation.

Man sætter sig vel heller ikke til en fællesbuffet uden at have medbragt noget til deling med de andre.

 

Mimi Bargejani

Næstformand