Forlig for medlem på knap 107.0000 kr.

En lønforhandlingssag her i KLS er nu endt med et forlig for medlemmet, på kr. 107.000, som dækker manglede løn, ferietillæg, pension og morarenter gennem tiden. 

Vore medlem har ved en fejl været ansat på en forkert overenskomst som ikke-uddannet SOSU hjælper. I virkeligheden skulle hun have været ansat på en overenskomst, der hedder: ikke faglærte ansat som rengøring- eller køkkenmedarbejder - Overenskomst nr. 4141. 

Når man er ansat som ikke-uddannet SOSU hjælper på overenskomst nr. 7301,  er man dels ansat på et lavere grundlønstrin, løntrin 11 mod løntrin 14 som ikke faglært rengøringsmedarbejdere på overenskomst nr. 4141. Dels er det meningen, at man senest 2 år efter ansættelse på denne overenskomst skal tilbydes muligheden for at tage uddannelse til SOSU hjælper.

Hvis ikke man tilbydes dette, eller er man ikke interesseret i at tage uddannelsen, bør man ikke ansættes på denne overenskomst, da man derved risikerer blot at stå stille i lønudviklingen gennem årene. Der er ikke i modsætning til vores overenskomst (ikke faglært ansat som rengøringsmedarbejdere) en automatisk stigning i løn efter henholdsvis 2 og 5 års ansættelse på overenskomsten. Man vil derfor ofte ende med kun at være på grundlønstrin 11 samt et tillæg i rigtig rigtig mange år, hvis man er ansat som ikke-uddannet SOSU hjælper. 

Vores medlem har siden 2011 været ansat på overenskomst som ikke-uddannet SOSU hjælper. Dog har hendes arbejdsopgaver i de sidste mange år været samme opgaver man også vil udføre, hvis man var ansat som rengøringsmedhjælper. Hendes løn var derfor næsten ikke steget gennem årene. Hun var fortsat kun ansat på trin 12, da vi gik ind i sagen. Kommunen og KLS er nu blevet enige om, hvordan medlemmets løn skal genoprettes. Hun har nu siden januar 2020 været indplaceret på den korrekte overenskomst som ikke faglært rengøringsmedhjælper og får nu trin 20 i samlet løntrin. 

Hele sagen er nu forliget i forhold til perioden før hun kom over på den korrekte overenskomst og løn. Og med maj lønnen får hun nu godtgjort et samlet beløb før skat på kr. 107.000.

 

Også for dette medlem kan det svare sig at være medlem i en rigtig fagforening!