Lønforhandlinger, også under Corona

Kære alle, 

I denne tid med Covid-19 tiltag m.m. og hvor meget er blevet ændret gennem de sidste par uger, så skal de daglige opgaver alligevel også passes og håndteres. Vi håber jo alle på, at vi inden længe vender tilbage til en normal hverdag igen.

Lønforhandlinger foregår fortsat med diverse arbejdsgivere, også selvom den enkelte medarbejder kan være hjemsendt med/uden mulighed for at arbejde hjemmefra.

Det er igen lykkedes KLS at forhandle mere i løn for medlemmer, der ved nyansættelse i en ny kommune ofte ikke får erfaringstrin med fra anden kommune, region eller fra det private område.

Eks.:

Et medlem der tidligere var ansat i Gladsaxe kommune i over 10 år, bliver nyansat i Københavns kommune. Medlemmet bliver i første omgang indplaceret på grundlønstrin 14 – nu har hun så med KLS’ hjælp fået 6 løntrin ekstra med tilbagevirkende kraft, fra hun blev ansat i Københavns kommune.

Der er gået ca. 3 måneder fra hun blev ansat, til forhandlingen er faldet på plads, men da forhandlingen er aftalt med tilbagevirkende kraft fra hun blev ansat, så vil de 6 ekstra løntrin blive efterreguleret, når de er indberettet i lønsystemet.

Så også under Corona-situationen bliver der forhandlet løn for vores medlemmer.

 

Pas godt på hinanden og følg anbefalingerne:

-Hold afstand

-Husk at vaske hænder / spritte af

-Lad være med at være forsamlet mere end 10 personer ad gangen.

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani

Næstformand.