Kontakt til hhv. A-kasse og Faglig afdeling

BEMÆRK BEMÆRK BEMÆRK

Vedrørende kontakt til os i FOA-huset i Valby:

Har du spørgsmål vedr. eksempelvis dagpenge og efterløn, så er det A-kassen du skal kontakte på tlf. 46 97 11 01 (vi i Faglig afdeling kan ikke stille dig om til A-kassen). 

Drejer din henvendelse sig om eksempelvis opsigelse, tjenstlig samtale eller lign., så er det Faglig afdeling du skal kontakte på tlf. 46 97 15 00.