En helt nødvendig generalforsamling i FOA/KLS 23. november '20

– men præget af Corona-restriktionerne.

Af hensyn til kravene om at holde afstand og have hovedet i samme retning i større forsamlinger, afholdt FOA/KLS generalforsamling på TEC, hvor der kunne lejes et passende stort lokale, så ca. 50 personer kunne samles på forsvarlig vis.

Derudover var der tilbud om at deltage på Teams – så man ikke behøvede at møde fysisk frem for at deltage i generalforsamlingen. Og det var der 7 medlemmer, som benyttede sig af.

Der blev givet afkald på at synge, som vi ellers plejer. Og af hensyn til lyd og billede, også for dem som deltog på Teams, skulle man gå på talerstolen for at få ordet.  Vi plejer at gå rundt med en mikrofon – så man kan tale fra sin plads – men så ville dem som deltog på Teams ikke have kunnet høre og se, hvad der skete i salen. Det tog måske talerlysten lidt fra deltagerne, for der var kun en enkelt deltager som gik op til talerstolen for at kommentere.

Generalforsamlingen var allerede indkaldt i maj måned og igen i september, og begge gange måtte den aflyses.

Beretningen kom til at handle meget om, hvad Corona har betydet og påvirket i år – på arbejdspladserne og også i forhold til fagforeningens opgaver og muligheder for at mødes med medlemmerne på arbejdspladserne og i fagforeningens lokaler og for de manglende muligheder for at uddanne tillidsfolkene til deres hverv.

Både beretning og regnskab blev godkendt af deltagerne.

Da vi i FOA/KLS i en lang årrække har haft underskud i regnskabet og været nødt til at bruge af formuen år for år, så havde bestyrelsen i år stillet 2 forslag til generalforsamlingen, som skal være med til at bringe balance i regnskabet i årene fremover. Og være med til at sikre, at vi stadig kan drive fagforening og hjælpe medlemmerne med deres løn-og ansættelsesforhold og uddanne tillidsvalgte, som kan repræsentere medlemmerne på arbejdspladsen i mange år fremover.

Det ene forslag var en kontingentstigning på 40 kr om måneden for de fuldtidsansatte medlemmer og en forholdsvis stigning for alle andre medlemsgrupper.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen

Det andet forslag, handlede om FYS-fonden – den fond hvor alle medlemmer (undtagen pensionister) indbetaler 5 kr pr måned – og til gengæld kan søge om støtte på op til 1500 kr om året, hvis man har brug for fysiurgisk behandling, kiropraktor eller fodbehandling. Da behandlingen af ansøgninger kræver en del administration, var forslaget at 10% af indtægterne skulle gå til administration.

Også dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Forslag til vedtægtsændringer blev trukket tilbage – indtil den næste ordinære generalforsamling.

Ind til generalforsamlingen i maj 2021 arbejder bestyrelsen videre med nogle forslag til ændringer af vedtægterne – dels et forslag om at udvide bestyrelsen med et ordinært medlem og en suppleant – dels med et forslag om evt. at nedlægge en post som valgt ansat – så der fremover kun skal vælges en valgt ansat (formanden) på generalforsamlingen – øvrige poster, som kræver generalforsamlingsvalgte skal fordeles på bestyrelsens medlemmer.

På grund af forsamlingsrestriktionerne blev der ikke foretaget nogle kampvalg på denne generalforsamling – alle opstillede blev genvalgt.

De 2 nye kandidater er blevet tilbudt observatør-pladser til bestyrelsesmøderne og vil få mulighed for at opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen i maj 2021, når bestyrelsen udvides.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens dispositioner til efterretning.

Der blev trukket lod om 10 gavekort a 500 kr. blandt deltagerne. De 8 blev vundet af deltagerne i salen og 2 gavekort blev vundet af Teams-deltagere.