Generalforsamling i FOA/KLS - TORSDAG 17. SEPTEMBER, kl. 17.00 - Se dagsorden og husk tilmelding!

BEMÆRK - NY MØDELOKATION:
TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg (i Aulaen)
Kl. 16.00: Fællesspisning
Kl. 17.00-19.30 ca: Generalforsamling

Kl. 16.00 er der spisning i salen for de tilmeldte. Vil du deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest torsdag 10. september ved at klikke på dette link:

Tilmeld mig - eller ved at ringe til KLS tlf. 46 97 15 00 (omstillingen) - eller sende en mail med din mad-tilmelding med navn, cpr.nr. og arbejdsplads /pensionist via "Mit FOA" (Min Post).

Ønsker du at deltage i Generalforsamlingen uden spisningen, så møder du bare op - tilmelding er ikke nødvendig.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du ved indgangen vise ét af følgende beviser for medlemskab: LO-kortet/medlemskort eller sygesikringskort.

KLS tilbyder, at du kan få passet dit barn/børn, mens du deltager i generalforsamlingen. Oplys ved tilmelding, om du vil have passet et eller flere børn - og om de spiser med.  

Dagsorden er klar og kan ses her. Bemærk at frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne, er rykket til 10. september.

 

Kom og vind overraskelser 

Igen i år vil vi gerne trække flest mulig medlemmer til generalforsamlingen torsdag 17. september, kl. 17 - med en fristende lodtrækning om 10 stk. gavekort á kr. 500, som de fremmødte medlemmer - undtagen bestyrelsen og pensionister - kan være heldige at vinde.