KLS' FYS Fond

Husk at som medlem (dog ikke pensionistmedlem) af FOA/KLS kan der søges op til kr. 1.500.- pr. kalenderår til dækning af egenbetaling i forhold til disse tre behandlingstyper:

 

Fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer som er tilknyttet den offentlige sygesikring.

 

Man skal senest ved udgangen af januar 2021 have sendt kopi af regningerne ind til sagsbehandling, for hele 2020. Hvis de først sendes ind efter 31. januar 2021, vil de blive regnet med i det tilskud (1.500 kr.) man kan få for 2021.

 

Kopi af regningerne skal enten sendes til os via jeres digitale postkasse eller kan afleveres i en kuvert i vores postkasse i Valby. Alternativt ved personligt fremmøde i KLS efter aftale.

 

I må IKKE sende jeres regninger med mail grundet GDPR. Det kan koste KLS en stor bøde, hvis vi accepterer personfølsomme oplysninger over en almindelig mail – SÅ undlad at benytte en almindelig mail. Send i stedet jeres oplysninger via den digitale postkasse under MIT FOA.

 

BEMÆRK at regninger som sendes til os via almindelig mail vil fra 01.01.21 ikke længere blive behandlet, men slettes derimod som indkommende post/mail i vores system.