Fastholdelsesfleksjob til seniorer

 

Nemmere for seniorer at få et Fastholdelsesfleksjob

 

Fra 01.01.2020 er det blevet lidt nemmere for seniorer at få et fastholdelsesfleksjob. Ved et fastholdelsesfleksjob forstås et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads.

For at være omfattet af denne nye ordning for seniorer, skal du have 6 år eller mindre til din folkepensionsalder - og du skal stadig opfylde de almindelige betingelser for at få et fleksjob.

 

Almindelige betingelser for fleksjob

Et fleksjob er et arbejde, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. I et fleksjob bliver din arbejdstid; arbejdsopgaver og arbejdstempo mm. tilpasset din arbejdsevne og de særlige skånebehov, du måtte have. Fleksjob kan oprettes i både offentlige og private virksomheder – og indenfor alle fag og brancher. Når du er i fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver svarende til din arbejdsindsats. Herudover får du et økonomisk tilskud – et fleksløntilskud- fra din kommune.

 

Det er Jobcentret i din kommune, der beslutter, om du er berettiget til et fleksjob. De almindelige betingelser for at få et fleksjob er, at:

  • Du skal være under folkepensionsalderen

  • Du må ikke modtage førtidspension

  • Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat

  • Kommunen vurderer, at det ikke er muligt for dig at få beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet- heller ikke selvom kommunen hjælper dig med revalidering (omskoling); praktik; arbejdsprøvning mm.

 

 

Fastholdelsesfleksjob- hvis du har mere end 6 år til folkepensionsalderen

Hvis du skal have et fastholdelsesfleksjob- men har mere end 6 år til folkepensionsalderen - skal du først og fremmest opfylde de almindelige betingelser, der er nævnt ovenfor. Derudover er hovedreglen, at du før start i et fastholdelsesfleksjob ”skal have været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.”

 

Det betyder i praksis, at du og din arbejdsgiver overfor din kommune skal kunne beskrive og dokumentere, at der gennem mindst 12 måneder er blevet gjort et forsøg på at tage hensyn til dine særlige skånebehov- og dermed gjort et forsøg på at fastholde dig i dit hidtidige arbejde. Det kan for eksempel være, at du er blevet fritaget for bestemte arbejdsopgaver; er blevet flyttet til nemmere arbejde eller har fået lov til at holde ekstra pauser. Dette dokumentationskrav gør det tit svært at få et fastholdelsesfleksjob.

 

De nye regler for seniorer

Fra den 01.01.2020 er dokumentationskravet afskaffet for personer, der har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. Hvis du har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du altså få et fastholdelsesfleksjob, uden først at have været ansat i mindst 12 måneder på særlige betingelser på din hidtidige arbejdsplads -men du skal stadig opfylde de almindelige betingelser for et fleksjob.

 

Vejen til et fastholdelsesfleksjob for seniorer er dermed blevet lidt nemmere, men det er stadig helt op til din arbejdsgiver, om du kan tilbydes et fleksjob i virksomheden.

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil videre mere om fleksjob og de nye regler for seniorer.

 

Hans Hønborg

socialrådgiver