Et par ord fra din formand

Kære medlemmer! 

Nu er vi næsten inde i april, og foråret og påsken står lige for døren.

Det er blevet et helt ualmindeligt forår, nu hvor vi alle er delvist afskåret fra fysisk samvær med selv dele af vores egen familie, venner og kollegaer p.g.a smittefaren ved Corona.

Selv de overenskomster og aftaler, som vi i fagforeningen er sat i verden for at forhandle og kontrollere, ser vi sat delvist ud af kraft, og alle dem, som er sendt hjem fra arbejde bliver pålagt at afholde 5 dages ferie eller afspadsering med dags varsel. Men det er en nødvendighed, og selv om aftalen er et indgreb i vore rettigheder, så skal vi jo alle give noget til at få bekæmpet smitterisikoen.

Der tales meget i disse dage om de økonomiske omkostninger ved at lukke store dele af samfundet ned – holde afstand – og så vidt muligt blive hjemme. Men omkostningerne både på sundhed og økonomi ved IKKE at gøre noget nu, kunne blive endnu større. Det ser vi eksempler på i andre lande omkring os.

Det har også betydet, at vi i bestyrelsen har besluttet at flytte vores generalforsamling i fagforeningen frem til d. 17. september i år på grund af smittefaren her i foråret.

Jeg håber, at alle I medlemmer af FOA/KLS kommer godt igennem krisen og undgår alvorlig sygdom, og jeg glæder mig til, at vi får mulighed for at ses igen.

Venlig hilsen

Ellen Pedersen