En stor tak til Per!

En stor tak til Per

Arbejdsmiljøansvarlig og faglig konsulent, Per Kristensen har sidste arbejdsdag i FOA/KLS med udgangen af oktober 2020.

Per har over årene varetaget mange opgaver i FOA/KLS og FOA, han har været tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, klubformand, forbundsunderviser, bestyrelsesmedlem og i de senere år været vores arbejdsmiljøansvarlige og formand for arbejdsmiljøudvalget.

Per besidder en kæmpestor viden om arbejdsmiljøforhold, love og regler, så man har aldrig gået forgæves til Per med sine spørgsmål om arbejdsmiljø. ALT – lige fra spørgsmål om hvor højt man må gå op på en stige for at gøre rent og hvordan stigen skal være konstrueret – lige til spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsels aftaler – alt har han svaret på.

Desforuden kender han alt til vores overenskomster og har samlet dem siden 1979, hvor han blev medlem af Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn – som vi hed dengang.

Pers store viden og vedholdende indsats for forbedring af arbejdsmiljø og overenskomster, hans engagement i medlemssager og hans lune humor vil blive savnet af os alle – medlemmer, tillidsvalgte, bestyrelse og kolleger i fagforeningen.

Og samtidig ønsker vi Per et langt og spændende otium, han har fortjent det!!!!

Venlig hilsen

Ellen Pedersen