Demo "68 er mere end nok!" 11. september

Kære alle

 

KOM og deltage sammen med andre, for at bakke op om at få nedsat pensionsalderen. 68 er mere end nok! - der skal også være plads til et værdigt liv efter pensionsalderen.

 

Fredag den 11. september kl. 14.00-15.30 på Christiansborg Slotsplads

 

Se mere på Facebook her

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 viste vi, at vi kan stå skulder ved skulder. Nu er tiden kommet til at slås for vores ret til en værdig pension!  Vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned!


Vi skal vi have opinionen, politikerne og pressen til at forstå, at der skal sættes en stopper for højere pensionsalder - 68 er mere end nok!

 

Partierne bag velfærdsforliget virker som om, de vil forsøge at fastholde, at pensionsalderen skal blive ved med at stige. Og at de i efteråret vil vedtage at sætte den i vejret til 69 år med virkning fra 2035. De vil sikkert henvise til, at der er indført en ”seniorpension”, og at der skal forhandles om ”tidligere folkepension” for nedslidte. Men vi skal altså ikke arbejde, til vi bliver slidt ned! - Og det vil rigtig mange komme til, hvis ikke vi får stoppet den fortsatte stigning.

 

Siden folketingsvalget sidste sommer er modstanden mod højere pensionsalder kun blevet stærkere. Nu siger blandt andet NNF, 3F, FOA og HK Privat nej til at sætte pensionsalderen op til 69 år. De henviser med rette til, at forudsætningerne for velfærdsforliget er væk: Vi fik ikke bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og mere velfærd – tværtimod. Efterlønnen afvikles og pensionsalderen bliver ved med at stige.

 

Det vil 61 fagforeningsformænd fra store og små organisationer rundt i landet gerne gøre noget ved. Der er råd til velfærd - og til et værdigt liv efter arbejdslivet for alle. Og derfor fastholder vi de krav, som sidste år voksede frem i valgkampen og i en række faglige forsamlinger:

 

Stop for højere pensionsalder.
Rettigheder til tidlig tilbagetrækning efter f.eks. 40 år på arbejdsmarkedet.
Nemmere adgang til førtidspension.
Investeringer i godt arbejdsmiljø.