Afskaffelse af opholdskravet

Så røg opholdskravet

Partierne bag næste års finanslov har besluttet at afskaffe opholdskravet med virkning fra og med den 1. februar 2020.

Samtidig indføres en overgangsordning for dem, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. Ordningen medfører, at man kan få genoprettet sit medlemskab med tilbagevirkende kraft fra udmeldelsestidspunktet.  

 

Det er en forudsætning, at udmeldelsen er sket i den periode, hvor opholdskravet har været gældende, samt at udmeldelsen skyldtes, at medlemmet ikke opfyldte opholdskravet. Det er ligeledes et krav, at medlemskontingentet for hele den udmeldte periode efterbetales.

Hvis man, den dag man anmoder om genopretning, opfylder de 12 måneders medlemskab, kan man få dagpenge fra anmodningstidspunktet. I de 12 måneders medlemskab medregnes både den genoprettede periode og perioden forud for. Det er naturligvis en betingelse, at indkomst- eller beskæftigelseskravet er opfyldt på anmodningstidspunktet.

 

Man kan anmode om genopretning i perioden fra den 1. februar til den 31. juli 2020.

 

Overgangsordningen gælder ikke for nye indmeldelser, inkl. personer, der blev ”vendt i døren” og aldrig nåede at søge om optagelse pga. opholdskravet.