Status i BUF - Tryghedspulje og uddannelse

I forbindelse med de store effektiviseringer i BUF, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune, hvor flere hundrede rengøringsmedarbejdere er blevet varslet ned i tid og andre sagt helt op i deres stillinger - er det lykkedes KLS, under forhandlinger med forvaltningen, at få forhandlet sig frem til gode aftaler omkring uddannelse i varslingsperioden.

 

Det betyder at alle de berørte medarbejdere - i deres individuelle varslingsperiode - kan få lov til at deltage i forskellige former for kurser/uddannelser m.m. for at styrke den enkeltes mulighed for at blive klædt på til et arbejdsmarkedet, der kræver en del mere i dag end for blot 5-10 års siden.

 

Nogle af de berørte medarbejdere går i gang med en uddannelse til rengøringstekniker fra den 10. maj. Andre går fra den 23. april i gang med at få bedre dansk- samt IT kundskaber, så de bliver bedre til at kommunikere på dansk og også bliver klædt på til at kunne benytte en computer til f.eks. at søge nyt arbejde, aktivere CV, job log m.m.

 

Vi har aftalt med VUF, Voksen undervisning på Frederiksberg, at de står for et kombineret dansk- og It forløb, mandag til fredag fra kl. 8-13 dagligt, hvor deltagerne på forskellige niveauer bliver undervist i henholdsvis dansk samt IT. Der vil være prøver undervejs i forløbet, og i første omgang er forløbet aftalt helt frem til den 21 .juni med mulighed for at fortsætte efter sommerferien.

 

Der er også andre berørte medarbejdere, der benytter sig af muligheden for at søge  Tryghedspuljen. Her kan de ansøge om op til henholdsvis kr.10.000 eller kr. 20.000 til betaling for div. kurser m.m., der kan give dem en bedre mulighed for at komme i arbejde igen.

 

Når man er berørt af besparelser og bliver sat ned i tid eller helt opsagt på vores offentlige overenskomster, har man som ansat i en kommune lov til at søge Tryghedspuljen om disse penge til betaling for div. kurser. Man har som medarbejder derpå har ret til - i ens arbejdstid under varslingsperiode - at får fri med løn til at kunne deltage i de ansøgte kurser.

 

Man har derved mulighed for i arbejdstiden med sædvanlig løn, at dygtiggøre sig til at kunne søge nyt arbejde eller fastholdes i nuværende arbejde og opretholde løn, mens man går på kursus m.m.

 

Så husk at benytte jer af den mulighed, hvis I som medarbejdere bliver sat ned i tid eller opsagt helt grundet besparelser i kommunen.Man kan KUN gøre brug af tryghedspuljen i varslingsperioden.

 

Er du i tvivl, om du er omfattet af denne mulighed, kan du kontakte KLS og forhøre dig ad.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mimi Bargejani

Næstformand

FOA/KLS

Vilhelm Thomsens Alle 9

2500 Valby

Ymyb@foa.dk

Direkte telefon 46971519

Mobil 21925817