Skræddersyet hjælp til psykisk arbejdsmiljø

En udvidelse af støtteordningen for bedre arbejdsmiljø, SPARK, sikrer, at endnu flere kan få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser

Arbejdspladser, der oplever udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, kan og bør benytte sig af et gratis tilbud om et såkaldt SPARK-forløb. Tilfredsheden blandt dem, der allerede har fået skræddersyet hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet, er nemlig rigtig høj, og ordningen, der oprindeligt er etableret i 2016, er nu forlænget til at række helt frem til udgangen af 2021. Det blev aftalt ved fornyelsen af overenskomsterne for kommunalt ansatte ved OK18.

Her blev det også besluttet, at de eksisterende fire temaområder, udfordringer med samarbejde, forandringer, arbejdets indhold samt vold og trusler, skulle udvides til også at omfatte temaerne chikane og alenearbejde – begge temaer, som alt for mange af FOAs medlemmer kender fra deres arbejdsliv.

Til gavn for borgerne
At få et SPARK-forløb koster ingenting. Eneste forudsætning er, at forløbet aftales mellem tillidsrepræsentanten, medbestemmelsesudvalg og ledelse. Og det opfordrer KL og Forhandlingsfællesskabet, der står bag SPARK, flere til at gøre. Det kan nemlig styrke de kommunale arbejdspladser, så ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven på bedste vis til gavn for borgerne, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

”Fokus på et godt arbejdsmiljø er afgørende for, hvordan medarbejdere trives og løser deres opgaver, også når der sker forandringer. SPARK er et rigtig godt initiativ, der kan understøtte ledelse og medarbejderrepræsentanter i sammen at finde løsninger til gavn for det psykiske arbejdsmiljø", siger han.

Samarbejde om langsigtede løsninger
SPARK-indsatsen har til formål at gøre arbejdspladsen selv i stand til at løse problemer, der måtte opstå efter selve forløbet. Derfor er den fælles indsats på tværs af ledelse og medarbejdere central, fortæller FOA-formand Mona Striib, der også er formand for Forhandlingsfællesskabet.

”Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i fællesskab på de enkelte arbejdspladser, og der kan SPARK være et rigtig godt sted at starte. Når medarbejderrepræsentanter og ledere arbejder sammen om at involvere hele arbejdspladsen i konkrete løsninger, så bliver løsningerne langtidsholdbare”, siger hun.

Som noget nyt er det også muligt ikke alene at få forløb til lokale MED-udvalg og TRIO’er på konkrete arbejdspladser, men også at få forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner i de kommende år.

Læs mere om, hvordan I kan få gratis hjælp til et bedre arbejdsmiljø på det kommunale område.