Sikker post til og fra FOA

 

Alle medlemmer har nu mulighed for sende sikker post elektronisk til FOA og få sendt sikker post fra FOA.

Særligt når det gælder meddelelser med lønsedler til tjek, opsigelser, lønaftaler, ansættelsesbreve, som alle indeholder personlige og personfølsomme oplysninger, så er det vigtigt at kunne sende sikkert, så ingen uvedkommende f.eks. kan få adgang til cpr.nr.

Mail-systemer som bl.a. outlook er IKKE sikre kanaler – derfor har FOA udviklet en ny postkasse – MIT FOA og MIN POST.