Frafald af sag om erstatningsfri - se om det vedrører dig

For længe siden anførte KLS en sag overfor en del kommuner, idet vi mente, at de medlemmer der typisk arbejder på daginstitutioner, rådhus, kontor m.m. og som derved er omfattet af arbejdstidsreglerne på dagområdet - burde have en erstatningsfridag, når en Søgnehelligdag eller en overenskomstfridag som 1.maj, Grundlovsdag fra kl.12.00 samt juleaftensdag, faldt på en vagtplanlistefridag.

 

Det betyder, at når en helligdag som 1. maj, 24. december, 25. december, 26. december, 1. januar, St. Bededag og Grundlovsdag falder på en hverdag mellem mandag til lørdag, kalder man det en Søgnehelligdag dag, eller sidestiller det med en.

 

Vi rejste sagen om, at vores medlemmer - der normalt arbejder mandag til fredag og altid har fri lørdag og søndag - burde have en erstatningsfridag, når en af disse dage faldt på en lørdag, idet vi mente, at disse medlemmer som normalt har tjenestefri om lørdagen, jo derved ikke fik noget ud af denne ekstra fridag.

 

Vi havde inden, vi rejste sagen - drøftet den med vores forbund, der på det tidspunkt gav os medhold i vores antagelser.

 

Nu viser det sig desværre, at der har været rejst og prøvet en tilsvarende sag i det fagretslige system, og den sag blev desværre tabt. Vi har derfor opgivet at føre sagen i FOA regi, da der er afgivet en kendelse, der vil gå imod vores antagelser.

 

Jeg er rigtig ærgerlig over, at det har taget så lang tid at få denne oplysning og at vores medlemmer på dagarbejdstidsreglerne ikke har de samme vilkår som dem på døgnarbejdstidsreglerne. Det kan vi ikke gøre noget ved nu – da det kun er ved overenskomstforhandlingerne, at man evt. kan forsøge at ændre på vilkårene/reglerne i arbejdstidsaftalerne for de ansatte.

 

SÅ HUSK ved næste overenskomst at sende jeres krav ind vedr. ønske om ændring af arbejdstidsaftalerne på dagområdet.      

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani

Næstformand

FOA/KLS