Resultatet af Forbrugergruppevalget i PenSam

Kære medlemmer

 

Så er resultatet af forbrugergruppevalget i Pensam opgjort.

 

Vi har i KLS fået et flot valg. Flg. personer er valgt blandt KLS medlemmer, som ordinære Forbrugergruppemedlemmer:

 

-Liselotte Nielsen (FTR fra Gentofte Hospital)

 

-Josephine McGhie (TR for de køkken- og rengøringsansatte på daginstitutioner under Københavns kommune på Amager i BUF)

 

-Irene Holmstrøm (FTR i BUF – Børne- og Ungeforvaltningen under Københavns Kommune. Bemærk at hun er valgt i kreds 2)

 

 

-Mig selv, Yee-Mei (Mimi) Bargejani (næstformand i FOA/KLS)

 

-Blandt suppleanterne er Rasmus Christiansen, som er i klubbestyrelsen i Frederiksberg klubben, valgt her fra KLS af også.

 

Tak for jeres stemmer.

 

Jeg er glad for, at I der har stemt, har vist os den tillid at stemme på os, og jeg håber på, at vi kan leve op til jeres forventninger. Jeg kan dog ikke lade være med også at skrive, at selv om vi har fået en del flere stemmer end ved sidste valg, SÅ er der lang vej endnu.

 

Der er kun afgivet 860 stemmer i alt på landsplan, og det er ikke engang 2% af samtlige af stemmer, der kunne afgives. Over 41.000 PenSam-kunder kunne afgive deres stemme under Kost- og Service forbrugergruppen!! Så hvorfor er der så få, der har valgt at benytte sig af deres demokratiske stemmeret??

 

Jeg undrer mig over, at der er så lidt interesse for jeres arbejdsmarkedspension – den er en stor del af jeres løn, hvis I fortsat er ansat på en FOA-overenskomst under Kost- og Servicesektoren.

 

Pensionsprocenten er mellem 12,70% til 13,20% af lønnen og indbetales til jeres arbejdsmarkedspensionsordning via jeres arbejdsgiver, og I kan på jeres lønsedler se, hvor stor en del i kroner og øre af jeres samlede løn det er pr. måned.

 

Jeg tænker, at den nye Forbrugergruppe fortsat skal arbejde hårdt for at udbrede kendskabet til jeres pensionsordning m.m.

 

Den nye forbrugergruppe er valgt fra 1. marts 2020 til og med 29. februar 2024. Og vi skal ved vores todages-møde den 3. til 4. marts 2020 beslutte, hvem der skal udpeges som formand og næstformand i Forbrugergruppen for Kost- og Servicesektoren og derved sidde i ledelsen.

 

Jeg håber på, at de nye Forbrugergruppemedlemmer vil blive brugt af jer medlemmer. At I vil tage godt imod dem, men også bruge dem i forhold til at være i dialog/kontakt med dem – så der reelt er en kommunikation omkring, hvad nogle af jeres pensionspenge skal bruges til i fremtiden også.

 

PENSION = PENGE = LØN

 

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani

Næstformand

FOA/KLS

Vilhelm Thomsens alle 9

2500 Valby

Mobil 21925817

Direkte Tel.46871519

ymyb@foa.dk

 

 

Her kan du læse mere om, hvordan valget er gået i resten af landet: