PenSam - Valg til forbrugergrupperne

PENSAM - NYE FORBRUGERGRUPPEMEDLEMMER SKAL VÆLGES

Kære alle

I PenSam - jeres arbejdsmarkedspensionsselskab - skal der i år vælges nye forbrugergruppemedlemmer.

Forbrugergruppen skal meget gerne bestå af personer, der har lyst og mulighed for at arbejde med at påvirke vores arbejdsmarkedspension og de forskellige gruppeforsikringer.  

Der skal vælges nye forbrugergruppe medlemmer for de næste fire år. Valget vil finde sted til efteråret.

I FOA/KLS er der for nu allerede en del fra vores fagforening, der er valgt for den nuværende periode. Jeg er blandt andet selv valgt som forbrugergruppemedlem og sidder i ledelsen for Kost- og Servicesektorens forbrugergruppe.

De personer, der vælger at stille op til valget og bliver valgt, har til opgave at være med til at træffe beslutninger om vores allesammens pension samt de gruppeforsikringer, der ligger under den – på vegne af de kollegaer/andre medlemmer, man som forbrugergruppe repræsentant bliver valgt for.

Det er vigtigt, når man beslutter sig for at stille op, at man har et bagland, man repræsenterer – da de beslutninger man er med til at træffe, jo gælder for mange andre mennesker end en selv.

Når man er forbrugergruppemedlem, kan man være med til at påvirke og beslutte mange forskellige emner – disse kan blandt andet være:

Hvilke typer af sygdom skal være dækket af forsikringen under kritiske sygdomme?

Skal de penge de efterladte kan få udbetalt fra vores dødfaldsforsikring være et større beløb, end det er nu? (beløbet er på kr.450.000 nu og bliver udbetalt, hvis man som PenSamkunde dør før man har opnået folkepensionsalderen og fortsat har en aktiv pension i PenSam) 

Skal vores ”Hold Fast” forsikring udvides med andre typer behandlinger?

Det er derfor meget vigtigt, at de der stiller op og bliver valgt til forbrugergruppen, har lyst til og mulighed for at drøfte med mange andre kollegaer, hvad de selv og andre tænker og har af meninger om disse emner - så man ved afstemning om forskellige emner sikrer, at de valg der træffes, er på baggrund af så bredt et bagland som muligt.

Jeg vil derfor opfordre jer medlemmer til at drøfte det kommende forbrugergruppevalg med jeres kollegaer og evt. at stille op til valget.

Jeg håber også, at det denne gang lykkes at få valgt nogle yngre forbrugergruppemedlemmer, da der kan være stor forskel på ønsker og behov afhængigt af, hvor lang tid der er til, at den enkelte kan gå på pension.

Alle med en pension i PenSam kan stille op – men set ud fra mit synspunkt giver det størst mening, at de der bliver valgt som forbrugegruppemedlem dels har et bagland de kan drøfte emnerne med, før de skal stemme om en beslutning - dels selv blive omfattet af de beslutninger der træffes.

Jeg håber, at de der bliver valgt denne gang, vil udgøre en bred kreds af pensionskunder med en aktiv pensionsindbetaling, og at der vil være en bred fordeling af alder i gruppen, så der kan komme så mange forskellige synspunkter frem, før forskellige beslutninger skal træffes på alle kundernes vegne.

Der skal vælges 13 personer i alt i vores forbrugergruppe, og i valgkreds 1 som dækker disse kommuner og områder: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Christiansø, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Grønland, Færøerne og medlemmer bosat uden for valgkredsene og hvor langt de fleste af KLS-medlemmer bor - skal der vælges 6 personer i alt.

Som PenSam-kunde vil du modtage 2 breve i e-Boks:

3. september – brev vedr. opstilling

2. oktober – brev vedr. valghandling med direkte link til valgsystem og samlet kandidatliste.

Til de kunder, der ikke er på e-Boks følger fysiske breve med information om hhv. opstilling og valghandling.

Opstillingsperioden strækker sig fra 3.-24. september. Valgperioden strækker sig fra 2.-31.oktober.

 

Har du lyst til at stille op til forbrugergruppevalget og har behov for hjælp til at lave en præsentation til opstillingen, så kan du kontakte Mark i afdelingen og få hjælp til dette, når tiden nærmer sig.

Hvis du bliver valgt som forbrugergruppemedlem, vil du eller din arbejdsgiver modtage lønrefusion for den tid, du bruger på at deltage i møderne.

HUSK at stemme på den kandidat du synes skal repræsentere dig og dine interesser for den næste 4-årige periode.

Pensionsprocenten er på mellem 12,70% til 13,20 % af jeres løn, og pension er løn – så interesser dig for den, selv om du først får størstedelen af disse penge, når du forlader arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani