Nyt landsdækkende initiativ: Skrot Budgetloven - Der er råd til velfærd!

I 2016 stod kommunalpolitikere, offentlige ansatte, fagforeninger og borgere skulder ved skulder i hele landet og lykkedes med at få afskaffet omprioriteringsbidraget. Det var en stor bedrift.  

 

Tiden er nu kommet til at få fjernet den største forhindring for, at kommuner og regioner kan videreføre velfærden. Nemlig budgetloven.  

 

Budgetloven og dens trusler om økonomiske sanktioner er et redskab til at disciplinere kommuner og regioner. Der er skabt en angst for merforbrug, som medfører, at kommunerne bruger mindre, end de faktisk må i henhold til de økonomiske aftaler med regeringen: 

• De danske kommuner har siden 2010 brugt 31 mia. kr. mindre, end de måtte - af angst for at overskride budgetterne md sanktioner til følge.

• Der er i samme periode forsvundet mere end 35.000 fuldtidsstillinger i kommunerne, hvoraf hovedparten er velfærdsjob. Det svarer til en nedgang i antallet af stillinger på knap 8 pct.

• Regionerne har oplevet en fremgang i beskæftigelsen på 4 pct. siden 2010. Men det skal sammenholdes med, at de regionale sygehuse har leveret en produktivitetsfremgang på 23 pct. i samme periode.

• Samlet set er fuldtidsbeskæftigelsen faldet med ca. 30.500 siden 2010 i regioner og kommuner, svarende til et samlet fald på 5½ pct.

• Serviceudgifterne pr. indbygger er faldet med 11 pct. siden 2009.

 

Budgetloven er det centrale finanspolitiske redskab, der sikrer gennemførelsen af nedskæringspolitikken. Budgetloven står i vejen for, at kommuner og regioner kan levere den velfærd og sundhed, som befolkningen har behov for og efterspørger. Som Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) trykker i dette debatindlæg i Politiken på den røde alarmknap. Han skriver blandt andet: “Antallet af børn og ældre vokser og vokser, men på Christiansborg vil ingen se virkeligheden i øjnene. Virkeligheden er, at kommunerne ikke har råd til at føre velfærden videre.” https://skrotbudgetloven.dk/kaere-kommende-statsminister.html

 

Erfaringer fra 2016 viser, at ingen kommune kan vinde alene kampen mod regeringen og folketingets budgetlov. De stramme økonomiaftaler, som aftales i starten af juni hvert år, er et resultat af budgetloven. Derfor har en række fagforeninger og forældreorganisationer taget et nyt initiativ: http://skrotbudgetloven.dk/ der har et krav, nemlig at budgetloven skal skrottes. Vi ønsker, at kommuner og regioner skal kunne videreføre velfærden.

Vi, FOLA, KFO, BUPL Hovedstaden, LFS, Uddannelsesforbundet København, FOA SOSU, FOA/KLS og FOA afdeling 1, håber at I også vil blive en del af kampen for at få afskaffet budgetloven ved forhandlingerne om næste års økonomi for kommuner og regioner. For uden et folkeligt pres lykkes det ikke. Tilslutning til initiativet: skrotbudgetloven2019@gmail.com

 

Initiativet Skrot Budgetloven er et ”Gør-det-selv” initiativ. Det er op til lokale kræfter at bestemme, hvad der skal ske af aktiviteter, lige fra debat- og valgmøder om budgetloven og velfærden, tillidsrepræsentantmøder om budgetlovens konsekvenser for velfærden eller aktiviteter i det offentlige rum. Find materialer på www.skrotbudgetloven.dk. I København planlægges der bannerborg hver tirsdag foran Folketingets trappe, frem til den 14.maj.

 

Initiativet har lavet en appel: Skrot Budgetloven - Samfundskontrakten om velfærd smuldrer, som vi håber, mange vil skrive under på: https://skrotbudgetloven.dk/skriv-under.html

 

Appellen sendes til samtlige folketings- , kommunal- og regionspolitikere i hele landet samt til medarbejderrepræsentanter i landets HovedMED i kommuner og regioner.   

 

Vi håber, at alle modstandere af budgetloven vil være med til at gøre 14. maj bliver til landsdækkende aktivitetsdag, hvor vi skrotter budgetloven sammen: https://skrotbudgetloven.dk/14-maj-skrotter-vi-budgetloven-sammen.html

 

I 2016 var der aktiviteter i 74 kommuner den 12. maj 2016 – det vil vi gerne gentage, så det vil give genlyd inden bag Christiansborgs tykke mure. Tidspunktet er helt rigtigt med et folketingsvalg lige om hjørnet. Der er råd til bedre velfærd og sundhed – det er alene et politisk valg