Lønstigninger i overenskomsten pr. 1. april 2019

Der er en række lønstigninger i de enkelte faggruppers overenskomster pr. 1. april 2019

Vi har forsøgt at omregne til det antal månedlige kroner, som man kan se på sin lønseddel.

Man kan se stigningen på sin lønseddel med udgangen af april.

Nedenstående lønstigninger er opgivet for fuldtidsansatte.  Deltidsansatte stiger forholdsmæssigt i forhold til deres timetal. Stigningerne for de kommunalt ansatte er omregnet nutidens kroneværdi.

Hvis man vil læse mere om lønstigningerne, så kan man finde det FOAs hjemmeside og i lønmagasinet, som blev udsendt med FOA-bladet i marts 2019.

Kommunalt ansatte – Overenskomsten for ikke faglærte ansatte

Ansatte på fuld tid med fra 0-5 års erfaring. Grundlønstillægget stiger med ca. 40 kr pr måned.

Ansatte på fuld tid med mere end 5 års erfaring. Grundlønstillægget stiger med ca. 65 kr pr måned.

Pensionsprocenten hæves fra 13% til 13,2%

De samme stigninger gælder for rengøringsteknikere.

Kommunalt ansatte  - Overenskomsten for serviceassistenter m.fl.

Serviceassistenter på fuld tid med fra 0-6 års erfaring – grundlønstillægget stiger med ca. 40 kr pr måned.

Serviceassistenter på fuld tid med mere end 6 års erfaring – grundlønstillægget stiger med ca. 65 kr pr måned.

Pensionsprocenten hæves fra 13% til 13,2%

Regionalt ansatte – Husassistenter m.fl.

Husassistenter – hospitalsmedhjælpere og rengøringsteknikere på fuld tid med 0-5 års erfaring:

Der indføres et grundlønstillæg på 1.194 kr om året – det svarer til ca. 100 kr om måneden.

Husassistenter – hospitalsmedhjælpere og rengøringsteknikere på fuld tid med mere end 5 års erfaring:

Der indføres et grundlønstillæg på 1.745 kr. om året – det svarer til ca. 150 kr om måneden.

Regionalt ansatte – Erhvervsuddannede serviceassistenter

Serviceassistenter på fuld tid med 0-6 års erfaring:

Grundlønstillægget hæves med 1.194 kr – det svarer til ca. 100 kr om måneden.

Serviceassistenter på fuld tid med mere end 6 års erfaring:

Grundlønstillægget hæves med 1.745 kr – det svarer til ca. 150 kr om måneden.

Hvis du vil vide mere – så kontakt din tillidsrepræsentant – eller os i FOA/KLS

Venlig hilsen Ellen Pedersen