Stor lønkompensation til KLS-medlem

Sidste år fik vi i KLS et lønindplaceringsskema tilsendt på et medlem, der nu er ansat i et seniorjob.

Den nye arbejdsgiver ville i første omgang kun give medlemmet grundlønstrin, som er et udtryk for, at man ingen erfaring har, eller at erfaringen med at udføre arbejde som rengøringsmedhjælper/køkkenmedhjælper er under 2 år.

Vi undrede os over, om det kunne være korrekt, når nu medarbejderen - som også er medlem af KLS, har været medlem hos os i en del år forud for denne ansættelse hos den nye arbejdsgiver.

Medlemmet blev derpå kontaktet og bedt om at fremsende kopi af lønsedler fra tidligere ansættelse.

Det viste sig, at hun havde været ansat som ikke-uddannet SOSU-medarbejder i over 5 år i en anden kommune, og at det var en fejl, at hun var indplaceret på den overenskomst.

Overenskomsten for ikke-uddannede SOSU-medarbejdere er en uddannelsesoverenskomst. Man bør kun være ansat på denne, hvis man påtænker at uddanne sig til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent indenfor 2 år efter man er blevet ansat på denne overenskomst.

Arbejdsgiver skal derfor ved ansættelsen gøre opmærksom på, at man har det mål med at den ansatte indenfor de næste to år, skal gå i gang med at blive uddannet inde for SOSU-området. Hvis ikke man har lyst til det, bør man overveje at takke nej til stillingen.

Som ansat på overenskomsten for ikke-uddannede SOSU medarbejdere, får man en væsentlig dårligere løn end på vores overenskomst; ikke faglærte-medarbejdere ansat som køkken- eller rengøringsmedhjælper – både i forhold til grundlønstrinnet, som er på trin 11 for de ikke-uddannede, men dog på grundlønstrin 14 på vores overenskomst, og derudover stiger man hurtigere og mere i løn på vores overenskomst.

Vores medlem der ved en fejl havde været ansat som ikke-uddannede SOSU-medarbejder i over 5 år fik ved et forlig kr.85.000.- før skat som kompensation for manglede løn gennem den periode, hvor hun var ansat på den forkerte overenskomst.

Også i dette tilfælde kunne det svare sig for medarbejderen at være medlem i den overenskomstbærende  fagforening. Hvis ikke hun havde været medlem, havde vi ikke haft mulighed for at kontakte hende eller undre os over, at hun trods mange års medlemskab kun var blevet indplaceret på grundlønstrinnet hos den nye arbejdsgiver.