Lønforhandling udløste stort engangsbeløb og tillæg til medlem

KLS har et medlem, som ved nyansættelse tilbage til 01.09.15 desværre ikke er blevet forhandlet på plads i løn.

 

 

Hun havde, forud for hendes ansættelse i Københavns kommune, mange års erfaring med rengøringsarbejde fra det private samt fra andre kommuner.

 

 

KLS har nu med tilbagevirkende kraft fået forhandlet det således, at medlemmet får henholdsvis 3 +3 individuelle kvalifikationstrin med modregning, når hun opnår henholdsvis 2 og 5 års erfaring i kommunen.

 

 

Hun vil derfor med april-lønnen få et engangsbeløb på ca. kr. 61.000 før skat samt et tillæg på kr. 913,75 om måneden frem til, at hun opnår 5 års erfaring i kommunen.

Beløbene er før skat, men skal tillægges pension og ferietillæg.