Medlemskab af fagforeningen lønner sig

Et medlem blev nyansat i en daginstitution i København pr. 01.07.18. Hun fik - trods en del års erfaring med køkkenfunktioner - kun tilbudt grundlønstrin 14 samt køkkenledertillægget.

 

Efter flere måneders forhandling er der ultimo december sidste år, indgået en aftale om, at medlemmet med tilbagevirkende kraft får 4 individuelle kvalifikationstrin, hvoraf der dog modregnes de 3 af trinene, når medlemmet til sin tid opnår 5 års erfaring i kommunen. Hun vil derfor ved 2 års erfaring i kommunen igen stige med de 3 kvalifikationstrin i første omgang.

 

Denne lønforhandling betyder, at medlemmet får kr.1337,08 mere om måned før skat i første omgang, samt ferietillæg og pension af beløbet.

 

Hvis ikke medarbejderen var medlem, ville vi i KLS ikke havde brugt tid på at forsøge at forhandle mere lokalløn til medlemmet ved nyansættelsen i kommunen.

 

Det kan svare sig at være medlem af den overenskomstbærende fagforening, da lønforhandling skal godkendes af enten lokal afdeling eller en tillidsperson med lønforhandlingsmandat. Erfaring der ikke er optjent i samme kommune/region, som man er (ny)ansat i, tæller ikke pr. automatik med ved lønindplaceringer, men skal forhandles på plads.

 

Vi forhandler kun for medlemmer og med virkning fra det tidspunkt, de har været medlemmer fra.