Med KLS's hjælp: 6 løntrin mere

Et medlem - der er nyansat i en tidsbegrænset stilling i Københavns kommune - fik i første omgang kun tilbudt grundlønstrin 14. Men da medlemmet har haft mere end 10 års erfaring fra det private og andre steder uden for kommunen, er der ved lokal lønforhandling mellem KLS og arbejdsgiver nu aftalt, at medlemmet med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen får 3+3 individuelle kvalifikationstrin, der så evt. kan modregnes i, ved henholdsvis 2 og 5 års kommunal erfaring til sin tid.

 

De 6 individuelle k.trin er = kr.1962,25 før skat, og dertil skal der lægges pension på 13,2% samt ferietillægget.

 

Når vi har aftalt, at medlemmet får disse 6 k.trin som individuelle k.trin, og at der skal modregnes i disse ved henholdsvis 2 og 5 års kommunal erfaring – selv om han kun er tidsbegrænset ansat frem til 16.01.20 - så skyldes det, at hvis han alligevel får tilbudt en fastansættelse efterfølgende, så stiger han ikke igen de 3 +3 k.trin, som man har ret til ved 2 og 5 års kommunal erfaring, men har fået dem i forvejen i forhold til lokallønsforhandling ved ansættelsen i kommunen.

 

Denne lokal lønforhandling vil ikke havde fundet sted, hvis ikke medarbejderen var medlem af KLS.