Tidlig julegave til KLS-medlem

Et medlem, der henvender sig til KLS for et løntjek, viser sig at have et løntrin til gode fra arbejdsgiver af.

 

 

Hun har siden 01.08.18 haft 15 dages AMU kursusdeltagelse indenfor køkkenområdet og har derfor i henhold til forhåndsaftalen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, ret til et ekstra kvalifikationsløntrin.

 

Hun har nu med novemberlønnen fået kr. 3.964,49 før skat, og i fremtiden får hun så kr. 271,19 ekstra i løn før skat pr. måned, og dertil skal der lægges 13,2% pension samt ferietillægget.

 

Igen har det kunnet betale sig at være medlem. Vi tjekker nemlig kun løn for vores medlemmer og finder jævnligt fejl hos den enkelte.