Mere i løn med hjælp fra fagforeningen

Ja, det betaler sig at være medlem af den overenskomstbærende fagforening!

Et KLS-medlem bliver ansat i en daginstitution på 20 timer om ugen. Hun er ved lønindplacering kun blevet tilbudt grundlønstrin 14 samt grundlønstillægget.

 

Men da hun har en del års erfaring indenfor køkkenområdet forud for hendes ansættelses i kommunen – er det nu lykkedes at få forhandlet 3+3 k.trin ekstra om måned til medlemmet, med tilbagevirkende kraft fra hun blev ansat den 15.04.19

 

Det betyder, at hun med august lønsedlen vil modtage et engangsbeløb på ca. kr.4.124,79 samt et månedligt tillæg på ca. kr.1.178,50  før skat, og dertil skal der lægges 13,2% pension og feriegodtgørelse.