Dejligt tilskud til sommerferien - efter at KLS lønforhandlede for medlem

Vi har et medlem, der har haft erfaring fra det private forud for hendes ansættelse i en kommunal institution i København, som køkkenmedarbejder.

 

Hun er nu efter lang tid blevet forhandlet på plads i løn - og vil med maj-lønnen få et engangsbeløb på kr. 16.785,- før skat samt derpå hver måned kr.2397,- før skat.

Hun har fået køkkenledertillægget samt 3 kvalifikationstrin forud for 2 års kommunal erfaring i kommunen med tilbagevirkende kraft - fra hun blev ansat pr.01.10.18. Og dertil skal der lægges pension samt ferietillæg til beløbene.

 

Det har desværre taget lang tid at få forhandlingen på plads, som nu bliver udmøntet til løn – men det er meget normalt, at en forhandling kan tage flere måneder før man kan se resultatet.

 

Vi vil dog fra KLS fastholde en lønforhandling, til der er kommet en afslutning, så længe det drejer sig om et medlem af fagforeningen.

 

Vi forhandler kun for medlemmer, og det kan derfor betale sig at være medlem i den forhandlingsbærende faglige organisation – dog tager vi, som udgangspunkt, kun sager, der er opstået efter medlemskab.

 

God sommerferie til alle.

  

Hilsen fra

Mimi Bargejani

Næstformand

FOA/KLS