Der kom gode målsætninger for FOA's arbejde på kongressen

På FOA’s kongres d. 9. - 11. oktober deltog vi med 16 delegerede her fra FOA/KLS ud af samlet set 597 delegerede i alt fra hele FOA.

FOA har medlemmer inden for mange fag, de største grupper er inden for social- og sundhedssektoren og pædagogisk sektor, så vilkår, arbejdsmiljø, faglighed, og uddannelse indenfor disse fag fyldte selvfølgelig også meget på kongressen.

Indenfor Kost- og servicesektoren, som alle vore medlemmer her i FOA/KLS hører til, var Mimi på talerstolen med en appel om at gøre mere plads og bedre plads til uddannelsen af serviceassistenter. Visse andre faggrupper (inden for FOA’s rækker) er modstandere af serviceassistenter på arbejdspladserne, fordi de har en angst for at serviceassistenter vil overtage dele af deres arbejde og måske tvinge dem til selv at tage serviceassistentuddannelsen, som det er sket i f.eks. region Sjælland.

Det er et svært dilemma, at vi skal strides internt i FOA om hvilke faggrupper og uddannelser, der skal være plads til på vores fælles arbejdspladser i regioner og kommuner.

Det er der ikke lige nogen løsning på.  – Heller ikke i det målprogram, som blev vedtaget på kongressen, selv om der skrives meget om arbejdsfællesskaber og solidaritet mellem faggrupper – ja så mangler den altså stadig nogle steder og ganske særligt, når det gælder plads til serviceassistenter her i hovedstadsområdet.

MEN de fleste af de mål, der blev vedtaget passer godt til vores faggrupper i FOA/KLS.

FOA skal arbejde for en mere retfærdig løndannelse f.eks:

-Lønstigninger i kroner og ører – i stedet for i procenter, så lavtlønnede også får dækning for prisstigninger.

FOA skal arbejde for bedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø:

  • Kommuner og regioner skal have budgetter, hvor der er råd til det nødvendige antal medarbejdere hver dag, så man kan nå at gøre sit arbejde godt og være tilfreds og glad, når man går hjem fra arbejde.

FOA skal arbejde for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

  • Velfærdsforliget fra 2006 skal opsiges, så pensionsalderen ikke bliver ved med at stige. De som har haft det hårdeste og dårligst lønnede arbejde, får ikke ret mange gode år som pensionist.

  • Der skal indføres en seniorførtidspension – så de nedslidte kan få førtidspension og ikke kostes rundt i endeløse ressourceforløb på en lav indkomst.

     

Du kan læse meget mere om målprogrammet og kongressen her

 

Venlig hilsen

Ellen Pedersen