Frihed til Jul og Nytår. Hvad skal du have, hvis du alligevel skal arbejde?

Juledag (25. december), 2. juledag (26. december) og nytårsdag (1. januar) er skæve helligdag (SH-dage) i alle vore overenskomster og arbejdstidsaftaler.

Disse 3 dage falder denne jul og nytår på hverdage og derfor har alle enten fri med løn – og hvis man alligevel skal arbejde, så skal man have en erstatningsfridag en anden dag + søgnehelligdagstillæg for arbejdstimerne.

Når det kommer til juleaftensdag (24. december) og nytårsaftensdag (31. december), er der forskellige aftaler. I overenskomsterne kaldes de særlige dage.

Hvis man arbejder i en kommune, f.eks. rådhus, daginstitution, skole er man omfattet af dagarbejdstidsreglerne – og her er reglen, at juleaftensdag (24. december) betragtes som en søgnehelligdag hele døgnet fra kl. 00-24, og at man har ret til frihed med løn eller erstatningsfrihed og søgnehelligdagstillæg, hvis man skal arbejde. Nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdag, når man er ansat efter dagarbejdstidsreglerne, dog er der visse kommuner, hvor der har været særlige regler tidligere og disse særlige regler gælder stadig for ansatte, som blev ansat før 1. april 2013.

Hvis man arbejder i en kommune, f.eks plejehjem er man omfattet af døgnarbejdstidsreglerne og her er reglen, at juleaftensdag afregnes som søgnehelligdag fra man møder ind om morgenen og  til kl. 24.00– altså enten har man fri med løn eller hvis man skal arbejde – så skal man have erstatningsfridag og helligdagstillæg for timerne.  Nytårsaftensdag – For medarbejderne i Københavns kommune er det almindelig arbejdsdag. For medarbejderne i øvrige kommuner har man i størst mulig omfang ret til frihed fra kl. 12.00 – 24.00 uden at normaltjenesten omlægges. Hvis man skal arbejde i dette tidsrum, får man søndagstillæg for arbejdstimerne, men har IKKE ret til erstatningsfri.

Hvis man er ansat i Regionen, så er juleaftensdag ligestillet med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse – så man har enten ret til fri med løn eller hvis man skal arbejde, har man ret til en erstatningsfridag og helligdagstillæg for arbejdstimerne. Nytårsaftensdag har man i timerne fra kl. 12-24 ret til fri med løn uden at normaltjenesten omlægges, og hvis man skal arbejde mellem kl. 12 og 24, så skal man have søndagstillæg for arbejdstimerne – men IKKE erstatningsfrihed.

Rigtig god jul og Godt Nytår.

Hvis du bliver i tvivl, om du har fået den løn, du skal have for jul og nytår – det kan du se på din lønseddel senest med udgangen af marts 2020, hvis ikke du har afspadseret dem forinden – så er du meget velkommen til at sende din arbejdstidsopgørelse og lønseddel til tjek, enten hos din tillidsrepræsentant eller her til FOA/KLS

 

Venlig hilsen

Ellen Pedersen