Forstå den nye Ferielov

Fra 1. september 2019 vil første del af overgangsperioden af den nye Ferielov træde i kraft

Den første del vedr. indefrysning af optjente ferie timer/dage.

 

Alle der er i arbejde og derved optjener ret til ferie vil få deres optjent ferie fra 1.september 2019 indefrosset i en fond.

 

Hvis man er i arbejde i perioden fra 1.september 2019 til og med 31.august 2020, vil man få den ferie, man optjener i denne periode indefrosset i fonden. Man optjener 2,08 dages ferie pr. måned og vil derfor få værdien af 25,00 feriedage indefrosset i fonden for periode 01.09.19 til og med 31.08.20.

 

Det betyder, at på maj 2020-lønsedlen vil man - hvis man har været i arbejde hos samme arbejdsgiver fra 1. januar 2019 til og med 31.december 2019 - kun få værdien af 8 x 2.08 feriedage på ens feriesaldo, udover 6. ferietimer for hele optjeningsåret 2019. De sidste 4 x 2.08 ferie dage bliver jo indefrosset til senere udbetaling.

 

Man vil fortsat have 25 dages ferie, udover den 6. ferieuge som man kender til nu – dog vil der være en forskel på hvordan/hvornår, man kan afvikle disse 25 feriedage, men da man fra 1. september 2020 overgår til optjening og afvikling af feriedage i henhold til den nye ferie aftale – er det besluttet, at værdien af de optjent feriedage fra 1. september 2019 til 31.august 2020 skal indefryses, for at man ikke kan afvikle dobbelt ferie i overgangsperioden.

 

De indefrosset feriepenge kan ikke komme til udbetaling, før man er blevet folkepensionist eller har forladt landet og som udgangspunkt tidligst fra 1. oktober 2021. Så selv om man bliver folkepensionist eller går på efterløn i løbet af perioden 01.09.19 til den 01.10.21, kan man ikke få sine indefrosset feriepenge udbetalt. Man kan heller ikke aftale, at man afholder den indefrosset ferien forud for, at man stopper i arbejdet m.m. Pengene vil blive forrentet, indtil man kan få dem udbetalt.

 

Hvis man dør før den 01.10.21 vil de indefrosset feriepenge tilfalde boet og i det tilfælde, kan man evt. få pengene udbetalt før den 01.10.21 - så man kan få gjort boet op.

 

Optjening og afvikling af 6. ferietimer vil være uforandret og antal af 6. ferietimer er = antal af timer man er ansat til om ugen i den enkeltes seneste ansættelsesbrev.

 

Vi vil fra KLS løbende skrive om den nye ferie aftale i vores nyhedsbreve, når tiden nærmere sig i forhold til de forskellige indfasninger i overgangsperioden frem til at den nye ferie aftale er helt implementeret pr. 01.10.21