Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober 2019 - søg støtte til arrangement

Anledningen er oplagt til at vi kan være med til at bryde tabuerne om stress, angst og depression på arbejdspladserne.

Arbejdspladserne kan fx bruge anledningen til at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø og stress. Det kan være et forløb hvor man vil arbejde med værktøjer om psykisk arbejdsmiljø og trivsel, som del af en opfølgning på en psykisk apv eller som led i en igangværende indsats sammen med SPARK/Ekspertrådgivning(læs mere nedenfor). Endelig kunne det være som del i et arrangement i forbindelse med AMR året hvor der sættes fokus på mental sundhed. Eller måske kan arbejdspladserne bare bruge anledningen til at blive klogere på mental sundhed.

Endelig er der også mulighed for at få understøttet arbejdspladsens indsats økonomisk. Alle typer virksomheder og arbejdspladser kan søge Velliv Foreningen om at få op til 10.000 kr. til et mentalt sundhedsevent på dagen(eller i en af de andre dage i uge 41). Der kan søges om støtte til f.eks. foredrag, workshops, udflugter eller ansøgernes helt egne idéer om, hvordan mental sundhed bliver noget man kan tale om på arbejdspladsen.

Der er åbent for ansøgninger indtil den 1. september og ansøgningsprocessen vil være meget enkel. Søg økonomisk støtte her: www.danmarksmentalesundhedsdag.dk . Det kan nok anbefales at søge hurtigt!Find ideer til spændende værktøjer om stress og mental sundhed her;
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress
https://www.mentalsundhed.dk/ - her finder I også en række podcast om mental sundhed med bl.a. NFA forskerne Malene Friis Andersen og Jesper Kristensen, cases fra arbejdspladserne, og eksperter fra partnerorganisationerne(herunder FOA). Podcastene kan tilgås her https://mentalsundhed.dk/podcast
http://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Andre-vaerktoejer/Job-og-Sind