Besparelserne i Rengøringssektionen, BUF - Kbh. Kommune

Den 1.februar blev der i forhold til medarbejdere ansat i Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune sendt brev ud i e-boks til ca.571 medarbejdere. Brevet var et brev om påtænkt opsigelse på nuværende timetal og tilbud om genansættelse på ny, på et lavere timetal og resultatet af en politisk beslutning om en massiv besparelse på rengøringsområdet på lige knap kr.47.000.000 i 2019.

Rengøringssektionen som arbejdsgiver havde besluttet at tværer besparelserne ud på samtlige af medarbejderne, fremfor at begrænse besparelserne mest muligt som loven om masseafskedigelser ellers bebuder man går efter. Og KLS var derfor ude og truede Københavns kommune med at politianmelde dem for IKKE at overholde loven om masseafskedigelser.

Vi har efterfølgende været til indledende forhandlinger sammen med 3F, og i første omgang er det så endt med, at man har trukket de påtænkte opsigelser tilbage for den gruppe af medarbejdere, som er ansat på skoleområdet under Rengøringssektionen – da vi såvel som vores medlemmer mener, at det er bedre, at der blandt disse ca. 220 medarbejder bliver opsagt medarbejdere i hele stillinger fremfor at alle skal varsles ned på et timetal, de fleste alligevel ikke kan leve for i længden.

Rengøringssektionen skal nu i gang med at finde ud af, hvem af medarbejderne de bedst kan undvære, når de i fremtiden skal udføre rengøringsopgaven på skoleområdet. Der vil være nogen, der kun bliver varslet ned i tid, da det jo skal passe i forhold til det antal timer der skal spares - mens der også vil være medarbejdere der opsiges i hele deres stilling.

Vi skal i den kommende tid til forhandlinger med arbejdsgiver omkring de vilkår, der skal tilbydes de opsagte og berørte medarbejdere efterfølgende.

Ved et stormøde som der blev afholdt den 8.februar i KLS, var der omkring 140 fremmødte medarbejdere fra Rengøringssektionen og deri blandt ca. 70 fra skoleområdet.

Der var stor tilslutning på mødet fra de deltagende, i forhold til at de også foretrækker, at der opsiges i hele stillinger fremfor, at alle bliver varslet ned i tid - til et nyt timetal, man ikke kan nøjes med og leve for i fremtiden.

Vi og medlemmerne frygter dog for, hvordan arbejdsmiljøet i fremtiden vil blive påvirket af denne massive besparelse, som er politisk besluttet af embedsmænd ved et skrivebord og som er uden hold i virkeligheden.

Jeg udfordrer enhver embedsmand/politiker til at komme ud en dag eller to og udføre det arbejde, som vores medlemmer udfører hver dag - under de samme vilkår som dem og derpå kan de så udtale sig om, hvorvidt der er rimelige arbejdsforhold og tid til at udføre arbejdet nu såvel som i fremtiden - når de nye besparelser er udmøntet. Det er spændende at se, om der er nogen der har N….. nok til at tage imod udfordringen!

HUSK at disse besparelser OGSÅ skyldes krav om at holde igen på serviceloftet fra politikerne på Christiansborg  - SÅ hvem stemmer DU på til folketingsvalget næste gang?