Risiko for at miste penge, hvis ny arbejdsgiver ikke kender til tidligere pensionsordning

HUSK - Oplys ny arbejdsgiver, hvis der tidligere er blevet indbetalt pension

 

Du kan risikere at miste rigtig mange penge, både nu medens du er på arbejdsmarkedet og senere til din alderdom, hvis IKKE du giver en ny arbejdsgiver en kopi af den seneste lønseddel, hvoraf det fremgår, at der er indbetalt til en pensionsordning.

Hvis ikke du kan vise den nye arbejdsgiver en lønseddel med pensionsindbetaling, kan arbejdsgiver komme til at indberette dig, som om du er helt ung og nyansat i dit første job selvom du måske har holdt din 30 års fødselsdag. Du vil så få en ”strafperiode” = karensperiode på 8 måneder, inden pensionsindbetalingen begynder fra arbejdsgivers side.

FOA/KLS har lige forhandlet en lønsag på plads til ét af vores medlemmer:
Medlemmet henvendte sig for at få hjælp til at få udbetalt et engangsbeløb ifm. kritisk sygdom. Det viste sig, at medlemmet havde fået denne karensperiode på 8 måneder, inden arbejdsgiver begyndte at indbetale til en pensionsordning i PenSam.

Den manglende indbetaling til pension var årsag til at medlemmet ikke kunne få udbetalt engangssummen for kritisk sygdom, da sygdommen meldte sig, fordi PenSam ikke vidste, at medlemmet rettelig skulle have haft pensionsindbetaling fra 1. arbejdsdag d. 15. januar 2017.

Desuden var medlemmet blevet indplaceret på det forkerte løntrin.


Så samlet set fik FOA/KLS forhandlet følgende til medlemmet:
- 4 løntrin
- 8 måneders manglende pensionsindbetaling for 15. januar 2017 til 30. september 2017
- Bonuskonsekvens: udbetaling af kritisk sygdom

Samlet værdi: 152.945 kr. fordelt til både pensionsopsparing og udbetaling til medlemmet – også i fremtiden.