KLS skaffede stor "julegave" på 46.000 kr. til medlem

FOA/KLS skaffede i december 2017 et medlem 46.000 kr. før skat 

Et medlem henvendte sig til FOA / KLS med et undrende spørgsmål:

"Jeg arbejder tit i weekenderne og er i tvivl om jeg mon får udbetalt den korrekte løn for dette arbejde. Vil I lave et løntjek for mig"?

Medlemmet arbejder på en skole, hvor arbejdet udføres alle hverdage mellem mandag og fredag. Når man arbejder på denne overenskomst (ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøring- og køkkenarbejde el. lign. i kommunerne), er det muligt for arbejdsgiver at planlægge arbejdet, så der arbejdes enten 5 eller 6 dage om ugen.

I forbindelse med sagsbehandlingen viste det sig, at der var fejl indenfor 4 overordnet emner:

  • Tillæggene for at arbejde i forskudt tid var ikke de rigtige

  • Der manglede varslingstillæg i nogle af de tilfælde, hvor arbejdet ikke i forvejen var planlagt

  • Overarbejde var enten ikke registreret eller registreret med fejlagtige antal timer.

  • Der blev udført arbejde på planlagte fri-søndage, dvs. at der blev arbejdet de første 6 dage og derfor har man ret til frihed på den syvende dag: søndag.

Efter et stort stykke sagsbehandlingsarbejder, som tog ca. ½ år samt et forhandlingsforløb på næsten lige så lang tid, så kunne KLS endelig inden jul meddele medlemmet, at sagen var blevet afsluttet.

 

Medlemmet vil således modtage en engangsudbetaling på 46.000 kr. minus skat sammen med lønnen for januar 2018.