Læs her hvornår du har ret til pause

Ret til pause for ansatte med mere end 6 timer dagligt arbejde

Man har ret til en pause på ½ time, hvis man er ansat til mere end 6 timers dagligt arbejde, men retten til pause siger ikke noget om retten til betalt pause

Hvis man er ansat i en kommune, som ikke-faglært ansat, serviceassistent eller rengøringstekniker har man ikke løn i spisepausen.  Hospitalsmedhjælpere eller husassistenter i regioner har heller ikke løn i spisepausen mens erhvervsuddannede serviceassistenter og serviceassistentelever i REGIONEN har betalt pause, hvis den holdes under ½ time.

På nogle arbejdspladser har man dog lavet en lokal aftale om betalt spisepause også til de grupper, som ikke har ret til det i henhold til overenskomsten.

En ikke-betalt spisepause på ½ time pr. dag, skal være fastlagt i arbejdsplanen til et bestemt tidspunkt på den enkelte dag.

Hvis pausen forskydes ud over ½ time den enkelte dag, betales et tillæg på 28,77 kr.

Når man ikke har løn i pausen, kan man ikke forstyrres og man står ikke til rådighed for tilkald til arbejde i den halve time.

De medarbejdere, som får løn i en spisepause på ikke over 29 minutter, kan forstyrres i pausen, hvis der er akut opståede opgaver, som skal løses. Men der kan ikke lægges planlagt arbejde i disse 29 minutter.

Vores bemærkning

Pauserne skal tænkes ind i arbejdstilrettelæggelsen.

Skal aftales

Det kan tages op i arbejdsplads-MED.

I begge tilfælde

Formålet med pausen skal tilgodeses. Det betyder, at den skal lægges som spise- og drikkepause. Altså, den kan ikke lægges i enderne af vagten.

Problemer

Hvis ikke ovennævnte følges og man ikke får sine pauser, kan I henvende Jer i FOA/KLS, som vil forhandle herom. Det vil være oplagt at man også tager spørgsmålet om arbejdstilrettelæggelsen op i MED.

Holder I pause?

Er pausen indarbejdet i arbejdsplanen?

Holder i pause uden mange og langvarige forstyrrelser?