OK18: Vi vandt og vi vil videre

Udtalelse fra 350 tillidsrepræsentanter forsamlet til fælles TR-møde for København og Frederiksberg 8. juni 2018

Vores stærke bevægelse, sammenholdet mellem faggrupperne og den store mobilisering er historisk. Først og fremmest fordi vi fik sagt nok er nok til ti års løntilbageholdenhed og forringelser, og pressede regeringen og KL til lønstigninger på niveau med det private. Vi fik ekstra løn til kvindefag og lavtlønnede, og vi fik sikret frokostpausen i overenskomsten. Vi fik afskaffet det såkaldte privatlønsværn. Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale, men en kommission. Vi vil støtte lærerne aktiv i  kampen for en god arbejdstidsaftale.

Det er historisk, at vi opnåede resultatet, fordi fagbevægelsen turde bruge os selv – medlemmerne – som det stærkeste af alle våben. Vi vil huske og genbruge vores succeser i de næste kampe for velfærd og et bedre arbejdsliv. Vi vil mobilisere kollegerne, vi vil stå skulder ved skulder på gaden, vi vil demonstrere, vi vil stå sammen på tværs af faggrænser og solidarisk kæmpe for en løsning for alle. Vi hylder og styrker fællesskabet, som vi har opbygget.

Vi opfordrer fagforbundene til at indkalde til et landsdækkende TR-møde til efteråret, hvor vi kan dele erfaringer, og ikke mindst sammen beslutte de næste skridt.

Det fællesskab vil vi bruge aktivt i den kommende tid.

  • Vi vil kæmpe for flere penge til velfærden, så borgerne får en bedre service og vi får flere kolleger til at løfte opgaverne.

  • Vi vil kæmpe for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ikke bliver stressede og nedslidte, og hvor fagligheden står over politikernes overstyring

  • Vi vil stå sammen på tværs af faggrupper om at afvise nedskæringer på velfærd og personale i de kommende budgetter i kommuner og regioner.

  • Vi vil bidrage til, at velfærd og gode arbejdsvilkår bliver de vigtigste temaer i den kommende folketingsvalgkamp.

  • Vi vil støtte vores privatansatte kollegers kamp for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder de lokale lønkampe og indsatsen mod social dumping.

  • Vi vil bakke op om og støtte de privatansatte ved overenskomstforhandlingerne i 2020.