Nyt fra vores socialrådgiver: Ferie under sygemelding

I KLS får vi tit spørgsmål om muligheden for at holde ferie, mens man er sygemeldt og får sygedagpenge- eller arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra Kommunen.
Udgangspunktet er, at man i denne situation ikke har mulighed for at holde ferie- men der er undtagelser:

Generelt om ferie og sygdom

Hvis du bliver syg, inden ferien starter, kan du vælge at suspendere ferien eller holde den som planlagt. Din arbejdsgiver kan altså ikke kræve, at du afholder den planlagte ferie.Hvis du suspenderer ferien, betyder det, at du udskyder den og har ret til at holde den på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg under din ferie, har du muligvis ret til erstatningsferie. Hovedreglen er, at du har ret til erstatningsferie, hvis du har mere end 5 dages sygdom i din ferie i løbet af ferieåret - har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Se nærmere i artiklen Ferie og sygdom her

 

Sygedagpenge og ferie

Hvis du under sygdom får sygedagpenge eller din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra Kommunen, skal du – udover de generelle regler ovenfor – være opmærksom på nogle særlige regler om ferie. Som hovedregel skal arbejdsgiver selv dække udgifter til sygeløn eller sygedagpenge under de første 30 dages fravær

Når arbejdsgiverperioden på 30 dage udløber, fortsætter du på almindelig løn fra din arbejdsgiver, hvis du har ret til løn under sygdom – ellers overgår du til sygedagpenge fra Kommunen.

Hvis du får løn under sygdom – og det gør offentligt ansatte FOA- medlemmer- får arbejdsgiver refusion fra Kommunen svarende til de sygedagpenge, du ellers skulle have haft. Hvis din ansættelse stopper under sygemeldingen, ophører refusionen til arbejdsgiver- og du overgår til at få sygedagpenge fra Kommunen

 

Under alle omstændigheder får du en sygedagpengesag i Kommunen- og Kommunens Jobcenter bliver dermed også part i din sag

 

Ferie under sygdom skal derfor også ses i relation til sygedagpengereglerne. Sygedagpenge og ferie er ikke forenelige. Du kan ikke på nogen måde holde ferie og få sygedagpenge samtidigt- men der kan være mulighed for at suspendere sygedagpengene i ferieperioden.

 

Sygedagpenge og ferie

Du behøver altså ikke nødvendigvis at vinke farvel til ferien, selvom om du er sygemeldt og har en sygedagpengesag i Kommunen. Efter den gældende praksis har du mulighed for at holde ferie i det omfang, du har optjent ret til ferie til brug i det aktuelle ferieår. Hverken mere eller mindre. Sygedagpengene stopper i ferieperioden, men genoptages uden videre, når ferien slutter, hvis du stadig er syg.

Du starter dermed ikke forfra på en ny sygeperiode - og Kommunen skal ikke vurdere, om du stadig opfylder beskæftigelseskravet mv. for at få sygedagpenge.

Der starter heller ikke en ny arbejdsgiverperiode – selvom sygedagpengeperioden afbrydes med henblik på at holde optjent ferie.

 

 

Omfanget af ferie

Du har mulighed for at holde ferie i det omfang, du har optjent ret til ferie efter Ferieloven; Arbejdsløshedsforsikringsloven- eller eventuelt efter anden lov og overenskomst. Du kan altså kun holde den ferie, som du har optjent ret til at holde. Det betyder, at du har ret til samme antal feriedage, som du havde optjent før sygemeldingen. Der er hverken ret til mere eller mindre ferie, end hvis du ikke var sygemeldt.

 

Eksempel:

Du er sygemeldt og ønsker at holde to ugers ferie ( 10 dage). Du har optjent ret til 25 feriedage, men har allerede tidligere i ferieåret brugt 20 dage. Du kan derfor ikke holde 2 ugers ferie, da der kun er 5 feriedage tilbage – og det gælder også selvom du holder ferien for egen regning.

 

 

 

Det afgørende er, om du har optjent ret til at holde ferie.Det har ikke betydning, om du under ferien har feriepenge; feriedagpenge; løn under ferie- eller om du holder ferie ”for egen regning”

 

Hvis der er tvivl, kan Kommunen kontakte arbejdsgiver; A- kasse mv. for at finde ud af, hvor meget ferie, du har optjent.

Ferien skal aftales

Hvis du er i arbejde, skal ferieperioden aftales med både din arbejdsgiver og Jobcentret. Hvis du er ledig, skal ferien aftales med Jobcentret.

Det er vigtigt, at du på forhånd har en klar aftale med arbejdsgiver og/ eller Jobcentret – og du bør bede Jobcentret om at rådgive dig om dine muligheder

 

Jobcentret kan afvise ferieønske

Jobcentret har mulighed for at afvise dine ferieønsker, hvis ferien ikke passer ind i sygedagpengeforløbet. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er i en arbejdsprøvning- eller hvis ferien forsinker en igangværende behandling. Hvis Jobcentret afviser dit ferieønske, kan du klage til Ankestyrelsen over det.

 

Hvis ferien ikke er aftalt

Hvis du holder ferie uden at have aftalt det med arbejdsgiver og/ eller Kommunen, betragtes ferien som en raskmelding. Du begynder dermed på en ny sygeperiode, hvis du stadig er syg efter ferien- også selvom du stadig er sygemeldt med den samme sygdom. Det betyder, at du - udover stadig at være syg- også skal opfylde beskæftigelseskravet og de andre betingelser for at sygedagpenge. Hvis du holder ferie uden at aftale dette med arbejdsgiver og/ eller Kommune risikerer du altså, at du ikke har ret til sygedagpenge efter ferien. Der vil også i denne situation komme en ny arbejdsgiverperiode, så din arbejdsgiver vil nok heller ikke blive særlig glad for, at du holder ferie uden aftale. Faktisk risikerer du, at arbejdsgiver trækker den manglende sygedagpengerefusion i din løn.

 

 

Indland eller udland

Hvis du holder ferie efter ovennævnte regler, er det uden betydning, om ferien holdes i indland eller udland.