Medlemskab af fagforeningen FOA/KLS betaler sig

Næstformand Mimi Bargejani fortæller:

Jeg har forhandlet lokal løn til et nyansat medlem der forud for sin ansættelse i Københavns kommune har arbejdet med rengøring fra det private. Han har nu fået forhandlet 4 ekstra personlige kvalifikations trin fra start af i sin ansættelse. Han får nu kr.1511,83 ekstra i løn pr. måned før skat og dertil skal der lægges pension samt ferie tillæg.

 

Et andet medlem ansat i Københavns kommune har ikke fået pension uden karens og har nu få rettet op på den manglende pension med kr.16.670,00 som en engangsindbetaling.

 

Et tredje medlem har også været ansat i det private forud for sin ansættelse i Københavns kommune , hun er nu efter lang tid blevet forhandlet på plads med lokal løn, der betyder at hun med tilbagevirkende kraft fra hun blev ansat pr.01.11.17 fået fire individuelle kvalifikations trin forud for sin kommunale erfaring, der så bliver modregnet når hun til sin tid opnår 5 års erfaring i kommunen. Hun har fået et engangstillæg på kr.9916,69 samt kr.1416,67 ekstra pr. måned + pension og ferie tillæg.

 

Man kan ofte få forhandlet lokal løn med baggrund i erfaring fra det private og andre kommuner/regioner end der hvor man bliver ansat, hvis man er medlem af den overenskomstbærende fagforening – det forudsætter dog at man har dokumentation på ens erfaring, gerne i form af lønsedler, ATP oversigt m.m.

 

For disse tre medlemmer har det helt klart kunne svare sig at være med i fællesskabet og medlem af fagforeningen FOA/KLS.